TeleSrbija

TV streaming servis „Arena Cloud” u poslednjih nekoliko dana je meta malicioznih DDOS napada, navodi Arena Channels Group u saopštenju. U pitanju je tzv. „SYN flood” napad, jedan od kojih se desio u utorak, neposredno pred početak kao i u toku utakmice Lige Šampiona između PSG i Barselone.

Kompanija Arena Channels Group navodi da je „teško utvrditi izvor bilo kog DDOS napada”, ali baca sumnju na neimenovane entitete povezane sa Telekomovom konkurencijom, kojima smeta „veliki odliv korisnika” konkurencije i brzi rast korisničke baze servisa Arena Cloud i Telekoma.

Kako navode, za ovakve napade neophodna su „ozbiljna finansijska sredstva”, „između 100 i 150 hiljada evra”. „Više je nego očigledno ko ima motiv i toliki novac”, ističe Arena Channels Group, indirektno upirući prst u svog najvećeg konkurenta koji ima svoj brend sportskih kanala i koji nudi i usluge televizije preko interneta.

Motiv ljubomore konkurencije na Telekomov meteorski uspon se više puta spominje u saopštenju, ali bez konkretnih optužbi ili dokaza. Skreće se pažnja i na takozvane „medijske harange” i druge „podle i nečasne napade” na Telekom i Arena Channels Group, kao glavne izazove, dok se istovremeno ističe i „hrabrost, odlučnost i posvećenost poslu i dobro osmišljena poslovna strategija”.

Arena Channels Group se u tekstu izvinjava korisnicima koji su sinoć imali poteškoće sa logovanjem i korišćenjem servisa Arena Cloud, i koristi priliku da najavi nekoliko veoma inovativnih funkcija u drugom kvartalu 2021. godine, sa planom da Arena Cloud pretvore u centralno mesto za informacije i zabavu za sve ljubitelje sporta i televizije.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno