Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Obaveštenje: Ovaj tekst je stariji od 3 meseca, i može sadržati netačne ili nepotpune informacije. Za aktuelne informacije uvek proverite sajt pružaoca usluga ili drugi relevantan izvor.

Operator MTS (Telekom Srbija) objavio je obaveštenje o dodavanju kanala Informer TV u ponudu mSAT TV usluge.

Dodatno, Telekom je izvršio renumeraciju kanala odnosno promene pozicija kanala kod mSAT usluge.

o Insta TV sa pozicije 19 na poziciju 18;
o Dexy TV sa pozicije 18 na poziciju 43;
o Kazbuka sa pozicije 43 na poziciju 44;
o Nickelodeon sa pozicije 44 na poziciju 45;
o Minimax sa pozicije 45 na poziciju 46;
o Nickelodeon Junior sa pozicije 46 na poziciju 47;
o Hype sa pozicije 47 na poziciju 48;
o Disney Channel sa pozicije 48 na poziciju 49;
o Baby TV sa pozicije 49 na poziciju 50;
o Pink Premium sa pozicije 50 na poziciju 51;
o Film Klub sa pozicije 51 na poziciju 52;
o Pink Action sa pozicije 52 na poziciju 53;
o Pink Thriller sa pozicije 53 na poziciju 54;
o Pink Crime & Mystery sa pozicije 54 na poziciju 65;
o TV 1000 sa pozicije 65 na poziciju 128

Obaveštenje možete pročitati na sajtu operatora.

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!
0
❤️
1
👍
0
😲
1
😢
0
😠
0

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno