Obaveštenje: Ovaj tekst je stariji od 3 meseca, i može sadržati netačne ili nepotpune informacije. Za aktuelne informacije uvek proverite sajt pružaoca usluga ili drugi relevantan izvor.

Generalni direktor Telekoma Srbija, Vladimir Lučić - izjavio je u saopštenju da je „danas počelo osnivanje firme Telekoma u Severnoj Makedoniji, koja će se zvati Mtel”. Direktor je naveo da će firma početi sa radom za mesec dana i to prvo kao provajder satelitske televizije putem mSAT TV platforme, a do kraja godine će portfolio usluga biti proširen na mobilnu telefoniju kao i širokopojasni internet na optičkoj mreži.

„Za nas su veoma važne odluke koje su danas donete na ekonomskom forumu u Skoplju, jer smo kompanija koja želi da bude lider u regionu. Imali smo u planu širenje na tržišta Severne Makedonije i Albanije, planovi postoje još od pre tri godine. Probali smo da uđemo na albansko tržište kupovinom albanskog Telekoma, ali smo na kraju bili zaustavljeni”, istakao je Lučić za Tanjug.

„Razlog zbog koga sam ja danas u Skoplju jeste da je krenulo osnivanje firme Telekoma Srbija u Severnoj Makedoniji i zvaće se Mtel, kao što se zovu naše firme u Crnoj Gori i BiH”, dodao je Lučić

Kako navodi Lučić - regionalne inicijative dodatnu brišu granice za privredu, što je bitno za Telekom koji želi da bude prisutan u svim zemljama regiona.

Regionalni ekonomski forum u Skolju
Foto: Screenshot

Podsećamo i da je u okviru regionalnog ekonomskog foruma u Skoplju sklopljena su tri sporazuma u okviru inicijative „Otvoreni Balkan” između Albanije, Srbije, i Severne Makedonije.

Dodatne informacije o samoj ponudi novog operatora nisu poznate, kao ni da li će MTEL u Severnoj Makedoniji usluge nuditi kao virtuelni operator (MVNO) kao što to radi u Austriji ili će početi da gradi sopstvenu infrastrukturu za mobilnu mrežu. Istovremeno nije poznato ni da li će se širokopojasni pristup realizovati zakupom infrastrukture ili sa sopstvenom infrastrukturom.

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

Napišite komentar

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Pratite nas na Twitter

Pratite nas na Facebook

Pratite nas na Telegram

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno