TeleSrbija

Operator Orion telekom najavio je poskupljenje svih usluga za postojeće korisnike koji imaju ugovore na starim paketima.

Od 1. juna 2022., svi korisnici će biti prebačeni na aktuelne pakete iz ponude Orion telekoma, bez obzira na ugovornu obavezu.

Korisnicima koji su pod ugovornom obavezom ista će se nastaviti pod uslovima novih paketa na koje će biti prebačeni.

Prebacivanje se realizuje na neki od aktuelnih paketa koji je najbliži po specifikaciji i ceni paketu koji je korisnik do sada imao.

Korisnici koji nisu zadovoljni promenom imaju pravo da u roku od 30 dana od dana objavljivanja obaveštenja na sajtu Orion telekoma, odnosno do 30. maja 2022., raskinu ugovor bez obaveze plaćanja naknade štete za prevremeni raskid ugovora, u skladu sa odredbama člana 107 Zakona o elektronskim komunikacijama.

Detalji o obaveštenju su dostupni na sajtu operatora (arhivirano)

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
1
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

1 komentar

Dragan
Da li je ovakva vrsta obaveštenja u skladu sa zakonom?
Nit se navodi koji su to stari paketi koji su obuhvaćeni promenom, nit se navodi cena novih paketa
(kod prethodnih promena su dostavljali tabelu)
Kako korisnik da raskine ugovor kada ni ne zna koliki ga račun čeka od 1. juna?

Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno