TeleSrbija

Supernova je predstavila novi TV interfejs za MOVE TV uslugu, koji će olakšati upotrebu i kretanje kroz brojne opcije i atraktivne TV programe. Novi interfejs će u narednim danima biti instaliran na STB uređaje svih korisnika.

Novi MOVE TV interfejs
Foto: TeleSrbija / Screenshot

Novi interfejs MOVE TV korisnicima daje mogućnost da zaustave, pauziraju i do sedam dana vrate sve sadržaje na velikom broju TV kanala, a izborom opcije „Više informacija” dobijaju detaljen informacije o emisiji. „Omiljeni kanali” omogućavaju korisnicima brz pristup sadržajima koji ih posebno interesuju.

Novi korisnici koji se opredele za Super par plus/max ili Super sve plus/max ostvaruju promociju popust 50% prvih 10 meseci, a novi korisnici na optičkoj infrastrukturi ostvaruju promociju 12 meseci po 1 dinar.

Detalje o novim promotivnim Super paketima možete pronaći na ovom linku.

Sve detalje o ponudi Supernove možete pronaći na zvaničnom sajtu.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno