TeleSrbija

Operator MTS (Telekom Srbija) najavio je ukidanje starih paketa korisnicima kojima je istekla ugovorna obaveza.

Korisnici u narednih 30 dana, zaključno sa 1. majem 2023. godine, imaju mogućnosti da odaberu neki od novih aktuelnih paketa iz ponude ili će u protivnom biti migrirani na dokumentom predviđeni paket bez minimalnog perioda korišćnja (bez ugovorne obaveze).

Paket BOX 2 sa fiksnom i mobilnom linijom kao takav više ne postoji u aktuelnoj ponudi te će se nakon migracije fakturisati i naplaćivati kao pojedinačne usluge.

Spisak paketa koji prestaju da se primenjuju, kao i matrice migracije možete pronaći na sledećim linkovima:

Bitno je napomenuti da se korisnicima koju su pod ugovornom obavezom, paketi kao i cena paketa neće menjati.

Više informacija o migraciji možete pronaći na zvaničnom sajtu operatora.

4
❤️
3
👍
2
😲
4
😢
27
😠
4

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

4 komentara

Jovan
Cim mi istekne ugovor prelazim kod drugog operatera, MTS su nevidjeni lopovi.
Gaga
E moj Dile, tebi i na pijaci tesko.
Dejan
Kakvi lopovi..mts najveci lopovi i prevaranti..nikome ne savetujem sa njima ista
Dile
Matrice migracija i slično .Kakav vam je ovo termin i.šta to uopšte znači i da li se to može reči nekim razumljivim jezikom . Sve zakukuljeno i zamumuljeno.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno