TeleSrbija

Kompanija Orion telekom u poslednje vreme stavlja veliki akcenat u svojoj ponudi na tzv. „GPON Light” tehnologiju, putem koje nude brzine do 600/120 Mbps korisnicima u urbanoj sredini (konkretno u stambenim zgradama u većim gradovima), na lokacijama gde ne postoji GPON FTTH (fiber to the home, optika do kuće/stana) infrastruktura.

Nažalost, o ovoj tehnologiji nisu dostupne informacije pa je korisnicima često nejasno šta ta tehnologija predstavlja, kako radi, koje su prednosti i mane.

Šta predstavlja „GPON Light”

„GPON Light” je samo brend, tj. naziv ponude, i nema nikakve veze sa GPON (Gigabit Passive Optical Network) standardom. U pitanju je sistem koji koristi WiFi na 60 GHz sa dve antene, kako bi prenosio Internet saobraćaj protoka do 1 Gbps.

Orion telekom koristi sopstvenu optičku infrastrukturu na lokacijama gde je poseduju, konkretno u zgradama gde imaju sprovedene optičke kablove, da bi na krovove tih zgrada postavili antenu i drugu aktivnu opremu (medija konverter/ONT) kako bi se omogućio bežični pristup Internetu.

Sa druge strane, na zgradama gde ne postoji mogućnost uvođenja optičke infrastrukture, a postoji mogućnost izlaska na krov i montiranja antene i pratećih uređaja, Orion postavlja identičnu antenu kao i reverse PoE Ethernet switch, i odatle sprovodi Ethernet kabl preko spoljašnjosti zgrade kroz prozor do krajnih korisnika.

Korisnici od opreme dobijaju PoE injector („Y” kablić koji kombinuje napon i Ethernet u jedan UTP 4-par kabl) i TP-Link Archer C6 ruter, koji putem PPPoE protokola uspostavlja komunikaciju i vrši autorizaciju na mrežu.

Oprema koja se koristi

Osim spomenutog TP-Link rutera, u upotrebi je MikroTik Wireless Wire nRAY antena, koja se prodaje u paru i omogućava povezivanje na 60 GHz brzinom do 2 Gbps (odnosno 1000 Mbps upload i download) korišćenjem 802.11ad WiFi standarda (poznatog i kao „WiGig”) na razdaljinama do 1500 metara.

Dodatno se koristi i MikroTik netPower Lite 7R, tzv. „reverse PoE” switch, koji omogućava da bilo ko od korisnika napaja switch i preko PoE out porta i nRAY antenu.

Dakle, dovoljno je da samo jedan korisnik ima uključen PoE injector za napajanje, kako bi napajao svu opremu na krovu i obezbedio pristup. Naravno, ako postoji više priključenih korisnika, oni zajedno napajaju opremu kroz PoE switch.

Kako se „GPON Light” razlikuje od „obične” WiFi ponude

Najveća razlika je u tome što za „GPON Light” se koristi moderna oprema koja ima više desetina puta veći propusni opseg u odnosu na opremu koja se koristi za WiFi.

Konkretno, Orion telekom za WiFi koristi Ubiquiti (i ređe Cambium) 802.11n opremu na 5GHz koja ima maksimalni protok do 100 Mbps deljen sa oko 40 korisnika po pristupnoj tački (AP, access point). Spomenuti MikroTik nRAY podržava protok do 1 Gbps na 60 GHz.

Bitno je napomenuti da i ako svaki korisnik WiFi usluge dobija svoju antenu, dok sa „GPON Light” više korisnika deli jednu antenu, kako je propusni opseg veći i kako mali broj korisnika (između 4 i 6 korisnika) deli jedan pristupni par (antena i pristupna tačka - CPE i AP) u praksi se postiže drastično bolji kvalitet usluge nego kod WiFi ponude.

Pouzdanost „GPON Light” pristupa

Kao i svaka druga bežična tehnologija, i „GPON Light” - tj. 802.11ad 60GHz PtP linkovi - ima probleme u određenim situacijama.

Prvenstveno, radi se o osetljivosti na kišu i posebno sneg. Kada pada kiša, dolazi do povećanog slabljenja signala na 60GHz, kako voda može u potpunosti da absorbuje tu talasnu dužinu. Istovremeno, ukoliko sneg padne na antenu, dolazi do potpunog gubitka signala.

Dodatno, postoje privremeni prekidi u slučaju da ptica ili drugo biće (sačinjeno većinski od vode) stane ispred antene, ili ukoliko dođe do opstrukcije putanje signala lišćem drveća ili drugim vrstama biomaterijala.

Ipak, u praksi se ovakvi prekidi retko dešavaju zbog prirode okruženja u kojem se koriste linkovi (ptica ne može da stane ispred antene koja je podignuta na metalnoj cevi, drveća nema na krovovima, sneg ne može da se zadrži na vertikalnoj površini, itd.) ali postoje periodične kratkotrajne degradacije brzine zbog izuzetno jake kiše.

Naravno, kao i kod drugih vrsta deljenog pristupa, u večernjim satima dolazi do smanjenja brzine protoka usled povećanog obima Internet saobraćaja od strane korisnika koji dele jednu antenu.

Utisci o tehnologiji

Sama ideja za korišćenje 60GHz PtP (od tačke do tačke, point to point) bežičnih linkova u urbanoj sredini za pružanje izuzetno brzog Interneta je dobra. Slični ili čak identični pristup se koristi u svetu u zemljama u razvoju i pruža odličan kvalitet usluge uz nisku cenu početnih ulaganja po operatore.

Zabrinjavajuće je to što ovakva tehnologija može da dovede do usporenja daljeg širenja FTTH optičke mreže, a kako se RF spektar dalje bude koristio, i kako se više korisnika povezuje na „GPON Light” pristupnu mrežu, postoji potencijal za degradaciju kvaliteta usluge u narednim godinama.

Možemo da se nadamo da će operator Orion telekom nastaviti da intenzivno širi svoju FTTH mrežu i da „GPON Light” koristi samo kao dopunu na lokacijama gde jednostavno nije moguće pružiti FTTH pristup, ili u situacijama kada je FTTH u planu ali trenutno ne postoje mogućnosti za realizaciju (čime se „GPON Light” koristi kao privremeni prelazni korak).

Korisnici „GPON Light” usluge generalno nemaju zamerki na kvalitet i pouzdanost, i nisu uočili prekide konekcije, osim na ponekim lokacijama kao i dok su u toku radovi na održavanju infrastrukture.

Ponudu Internet usluga možete pronaći na zvaničnom sajtu Orion telekoma.

0
❤️
3
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno