Srbija na putu ka 5G mreži: Sva ČETIRI operatora ispunila uslove za dodelu frekvencija!

Srbija napreduje na putu ka realizaciji infrastrukture za petu generaciju mobilnih telekomunikacionih mreža. Nakon raspisivanja javnog poziva u junu ove godine, UO RATEL-a doneo je odluku o ispunjenosti uslova za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencijskih opsega po sprovedenom postupku javnog nadmetanja.
Srbija na putu ka 5G mreži: Sva ČETIRI operatora ispunila uslove za dodelu frekvencija!

Foto: TeleSrbija, GETTY

Srbija napreduje na putu ka realizaciji infrastrukture za petu generaciju mobilnih telekomunikacionih mreža. Nakon raspisivanja javnog poziva u junu ove godine, Upravni odbor Regulatorne agencije (RATEL) doneo je ODLUKU o ispunjenosti uslova za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencijskih opsega po sprovedenom postupku javnog nadmetanja.

Podsećamo, predmet javnog nadmetanja su bili RF opsezi 694-790 MHz, 2500-2690 MHz i 3400-3800 MHz na teritoriji Republike Srbije. Namena radiofrekventnih opsega je unapređenje kapaciteta 4G LTE mreže i uvođenje 5G NR mreže korišćenjem DSS (Dynamic Spectrum Sharing) za realizaciju 5G mreže na postojećim frekvencijskim opsezima na kojima je dostupna 4G mreža uz realizaciju samo 5G mreže na novim frekvencijskim opsezima, prvenstveno opseg 3400-3800 MHz.

U okviru javnog poziva, koji je bio otvoren u periodu do 1. septembra 2021., RATEL-u su se javila četiri operatora, i to: SBB, Telekom Srbija, Telenor i A1 Srbija.

U okviru procedure za javno nadmetanje, predviđeno je da nakon okončanja postupka javnog nadmetanja, RATEL obavesti Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija o sprovedenom javnom nadmetanju, kako bi Ministarstvo donelo akt iz člana 89. stav 3 Zakona o elektronskim komunikacijama, u cilju propisivanja minimalnih uslova za izdavanje pojedinačnih dozvola za korišćenje radio-frekvencija po sprovedenom postupku javnog nadmetanja.

Kao što je definisano Zakonom, nakon donošenja akta, RATEL će u roku do 15 dana obrazovati komisiju za postupak javnog nadmetanja. Predmet javnog nadmetanja će biti davanje ponuda za definisane radio-frekvencijske opsege, u okviru definisanih minimuma po spomenutom aktu. Po realizaciji nadmetanja, Ministarstvo će doneti odluke o izdavanju odgovarajućih dozvola.

Očekuje se da početkom 2022. godine budu stvoreni uslovi za realizaciju 5G NR mreže u probnoj fazi, odnosno da se u tom periodu izvrši izdavanje dozvola i da operatorima bude omogućeno da koriste RF opsege.

RATEL je započeo sa oslobađanjem RF opsega 2500-2690 MHz koji je trenutno rezervisan za upotrebu od strane Vojske Srbije, dok je oslobađanje opsega 694-790 MHz i 3400-3800 MHz već realizovano i isti su spremni za upotrebu.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
1

1 komentar

VIktor
Veliko je pitanje da li će SBB uopšte dobiti frekvenciju za mobilnu telefoniju s obzirom da nema razvijenu infrastrukturu mobilne telefonije,te da nema u vlasništvu ni jednog postojećeg provajdera.

Premijerka je čini mi se nedavno rekla da joj nije jasno kako neko ko nema mobilnu telefoniju može uopšte da dobije 5g dozvolu.