TeleSrbija

NOVO: Ako Vas zanimaju detalji posebne naplate za roming u Grčkoj, pročitajte „Povoljniji roming u Grčkoj od 1. jula — saznajte koje su cene kod Vašeg operatora”!

Predsednica Vlade Ana Brnabić saopštila je da će, nakon sastanka sa predsednicom Grčke Katerinom Sakelaropoulou, ovde dve zemlje potpisati sporazum o ukidanju naplate rominga.

„Ispregovarali smo sa Grčkom roming sporazum, prema kome naši građani koji dolaze u Grčku više neće plaćati tarifu rominga u inostranstvu, već će to biti kao lokalni poziv i slanje SMS poruka”, izjavila je Brnabić

Premijerka je navela da će ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić sledeće nedelje doći u Atinu kako bi potpisala ovaj sporazum, koji će odmah stupiti na snagu.

Ona je takođe rekla da Grci planiraju da 14. maja otvore granični prelaz Evzoni, a svi vakcinisani građani Srbije moći će bez problema da uđu u Grčku bez ijedne druge potvrde.

Ova vest dolazi kao logičan sledeći korak nakon što će početkom jula ove godine biti ukinuta naplata naknada za roming u državama Zapadnog Balkana što obuhvata BiH, Crnu Goru, Albaniju i Severnu Makedoniju, što je dogovoreno na Digitalnom samitu ekonomija Zapadnog Balkana koji je održan u aprilu 2019. godine.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
1
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno