TeleSrbija

Operator MTS objavio je dva obaveštenja (za BOX pakete i za mobilne tarife) danas, o ukidanju starih BOX paketa i mobilnih tarifa, za postojeće korisnike, što će nastupiti od 1. juna 2022.

Usled ukidanja tarifa, svi korisnici će biti automatski prebačeni na nove aktuelne tarife iz ponude, bez obzira da li su u pitanju BOX paketi fiksne telefonije, interneta ili televizije, ili mobilne postpejd tarife. Promene će biti primenjene samo korisnicima kojima je istekla ugovorna obaveza.

Plan migracije korisnika postpejd tarifa je dostupan na ovom linku.

Na primer, korisnici Zmaj tarife koji su istu do sada plaćali 999 dinara će novu Zmaj tarifu bez ugovorne obaveze plaćati 1649 dinara. Isto tako, korisnici Omorika 30 tarife sa telefonom će novu tarifu Soko lite plaćati 300 dinara više na mesečnom nivou, a brzina interneta će im bizi ograničena na 10 Mbps zbog prelaska na novu tarifu.

Kada su u pitanju korisnici BOX paketa, plan migracije je dostupan na ovom linku.

Određeni korisnici će biti prebačeni na nove pakete sa nižom cenom pretplate, kao na primer BOX 4 Zlatni, koji umesto 12.299 dinara sada košta 10.349 dinara bez ugovorne obaveze, ali isto tako određeni korisnici nižih paketa (BOX 2 Fiksni i Net 10 na primer) će nove tarife plaćati između 200 i 400 dinara više na mesečnom nivou.

Poskupljenja će biti primenjena automatski za sve korisnike, osim ukoliko sami ne izvrše aneks ugovora i pređu na neku od aktuelnih tarifa pre 1. juna 2022.

Korisnici koji žele da raskinu ugovor isto mogu učiniti u skladu sa Opštim uslovima Telekoma, odlaskom u poslovnicu i podnošenjem pisanog zahteva za raskid ugovora, od strane potpisnika ugovora.

Informacija: Ovaj tekst je inicijalno sadržao informacije da će promene biti primenjene i korisnicima sa aktuelnom ugovornom obavezom, na osnovu informacija koje smo dobili od Telekoma. Međutim, po najnovijem obaveštenju od 4. maja, Telekom neće primenjivati promene korisnicima koji imaju aktivnu ugovornu obavezu.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
2
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno