Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Nakon što je Orion Telekom pre par dana (24.04.2021.) naglo masovno zaključao administracioni nalog svim korisnicima optičkog interneta, nastala je pometnja među korisnicima koji su bili izuzetno nezadovoljni što moraju da zovu podršku operatora da im se izvrše najjednostavnija podešavanja.

Međutim, budite bez brige, jer Vam donosimo instrukcije za pristup Vašem ONT uređaju kod Orion Telekoma.

Postoje dva korisnička naloga, „user” i „admin”, i šifru za oba možete pronaći na nalepnici sa zadnje strane ONT rutera.


Huawei ONT

Korisnički nalog „user” ima ograničene privilegije i njegova šifra se sastoji od serijskog broja ONT uređaja, koji počinje sa „HWTC”.

Administratorski nalog „admin” ima sve privilegije na uređaju i njegova šifra se sastoji od ONT ID-a, odnosno transformisanog serijskog broja, koji se počinje sa brojevima „485754”.

Primer nalepnice na ONT-u
Foto: TeleSrbija

Prikazan je primer nalepnice na ONT-u sa označenim delovima koji sadrže šifru za „admin” nalog (u crvenoj boji) i „user” nalog (u plavoj boji).

Eltex ONT

Šifra za korisnički nalog „user” je označena kao S/N tj. serijski broj Eltex ONT-a, i nalazi se na nalepnici na modemu kao i kod Huawei modela.

Šifra za administratorski nalog „admin” je označena kao PON Serial na nalepnici Eltex ONT-a.


Pristup i sve modifikacije radite isključivo na sopstvenu odgovornost. Portal TeleSrbija nije odgovoran za bilo kakvu eventualnu štetu ili posledice u vezi sa vašim pristupom opremi ili bilo kakvim drugim radnjama. Oprema je u vlasništvu operatora i izdata Vam je na korišćenje. Opremu morate u neoštećenom stanju vratiti operatoru po okončanju ugovornog odnosa.

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!
2
❤️
1
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

4 komentara

Yoda
Sifra za admin nalog je nepoznata za sad, a za user nalog je PON serial, tj ona koja pocinje sa ELTEX....
Yoda
Nije vise....
Luka Djordjevic
Hvala puno za ovo!
Vladimir
Milane, da li znaš kako do admin naloga za isti takav ruter za MTS?
Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno