TeleSrbija

Tokom gostovanja u emisiji „Jutro” na TV Prva, šef službe za direktnu prodaju u Telekomu, Biljana Matić, ocenila je da se u celokupnoj „situaciji” povodom odluke SBB-a da prestane sa reemitovanjem kanala TV Prva i B92 od 28. oktobra, usled spornog iznosa naplate prava za reemitovanje treba fokusirati na korisnike, koji su kako ona navodi „zbunjeni, ljuti i razočarani”.

B92 u tekstu ponovo navodi da će SBB iz ponude izbaciti i TV Happy, što SBB nije potvrdio do sada. Isto spominje i voditeljka u emisiji „Jutro” na TV Prvoj.

U gostovanju u emisiji „Jutro”, Biljani se pridružio i Marko Dragić iz Nacionalne organizacije potrošača Srbije (NOPS), koji je korisnicima poručio da „mogu da raskinu ugovor sa operaterom SBB, pozivajući se na promenu opštih uslova”, kao i da „razlog za raskid ugovora može da bude i kratak vremenski rok, pošto je operater dužan da obavesti blagovremeno korisnika u u minimalnom roku od 30 dana kada bi trebalo do dođe promena opštih uslova korišćenja uslova. ”

Podsećamo, SBB je objavio informaciju da će prestati sa reemitovanjem kanal TV Prva i B92 9 dana pre zakazanog roka za prestanak reemitovanja.

Celokupan tekst možete pročitati na sajtu B92.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno