×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Prati @TeleSrbija

Sviđa mi se

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno

Operator SBB najavio je početak digitalizacije Subotice, Bora i Čačka. Kako navode u saopštenju, do kraja godine SBB će završiti projekat „GIGA Srbija”, koji obuhvata digitalizaciju svih 35 gradova u kojima pružaju usluge.

U najnovijoj turi digitalizacije, na redu su Čačak, Bor i Subotica. Korisnici u ovim gradovima će biti kontaktirani od strane SBB-a kako bi im se obezbedio adekvatan broj D3 mini risivera za gledanje digitalnog programa na do 3 televizora bez dodatne naknade.

Nejasno je zašto je Subotica „ponovo” na redu za digitalizaciju, pošto je Subotica jedan od prvih GIGA gradova u Srbiji, digitalizovana još u 2018. godini, zajedno sa Novim Sadom.

Novi Sad i Subotica prvi GIGA gradovi u Srbiji
Foto: RAS Srbija, SBB

Celokupan tekst saopštenja možete pročitati na sajtu SBB-a.


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

Napišite komentar