TeleSrbija

Kako SBB navodi u obaveštenju na svom sajtu, postigli su dogovor sa Kopernikus grupom oko nastavka reemitovanja TV Prva, B92, Prva Plus, Prva World i Prva Kick kanala. A kao što je najavljeno, u SBB ponudu stižu 5 nova kanala, uključujući i Nova Max, Nova Series kao i Grand Nostalgija.

Podsećamo, ovime se okončava „drama” oko prestanka reemitovanja kanala Kopernikus grupe uključujući i TV Prva i B92, koja je započela pre 10 dana kada je SBB najavio ukidanje kanala na svom sajtu.

„Posle neviđene medijske hajke, pritisaka na naše korisnike od strane konkurencije i najviših državnih organa, da naši korisnici pređu na Telekom, ostvarena je velika pobeda građana Srbije i korisnika koji su masovno podržali SBB. Želimo javno svima da se zahvalimo, jer bez te podrške ovo ne bi bilo moguće!”, navodi N1.

B92 je na svom sajtu napisao da je „dogovor je postignut na zadovoljstvo obe strane”.

Na EON platformi, kanal Prva Plus je pomeren sa pozicije 7 na 95, a Prva World i Prva Kick se nalaze na 96 i 97. Nova Max se nalazi na broju 7, Nova Series na 9, a Grand Nostalgija na broju 239.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

1 komentar

Bane
Milane, treba napomenuti da je nakon dogovora SBB sa vlasnikom Prva i B92, Telekom Srbija donela brzopoteznu odluku i povukla prikazivanje NBA utakmica i Premijer lige na B92.

Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno