TeleSrbija

Kako izveštava RTS, u selu Zagorica kod Topole počela je izgradnja širokopojasne komunikacione infrastrukture u seoskim sredinama. 

Kako navodi predsednica Vlade Ana Brnabić, "ono što mi danas radimo ili što počinjemo da radimo u Srbiji je izgradnja digitalnih puteva i auto-puteva. Nema nikakve razlike da li živite u centru Beograda, Novog Sada, Kragujevca, Niša ili živite u bilo kom pa i u najudaljenijem delu Srbije u bilo kojem selu naše prelepe Šumadije, da imate istu infrastrukturu na raspolaganju i iste prilike za našu decu. "

Prva faza programa, koji realizuje Ministarstvo informisanja i telekomunikacija, obuhvata izgradnju oko 4.700 kilometara optičke trase kojom će biti obuhvaćeno 730 škola i 120.000 domaćinstava u 700 sela u zemlji.

Detalji o projektu zajedničke izgradnje širokopojasne komunikacione infrastrukture u ruralnim predelima Republike Srbije dostupni su na sajtu Ministarstva. 

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

1 komentar

Bane
Zato i dalje odugovlace sa dozvolama koje trebaju SBB da radi optiku u citavoj zemlji, a o 5G liceni da ne pocinjem.

Imali smo retku priliku da budemo medju prvima na svetu, no politicki je nepodobno imati 5G mrezu i optiku kod vise provajdera jer eto, moze im se.

Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno