TeleSrbija

Javni medijski servis je u saopštenju odbacio optužbe SBB-a da je „dao prećutnu saglasnost Telekomu” da omogući emitovanje kanal RTS-a u periodu prikazivanja filma „Dara iz Jasenovca” na svojim OTT platformama pod MTS i Supernova brendom.

Istovremeno, RTS je optužio SBB da „pljačka i građane Srbije i RTS” tako što „neovlašćeno omogućava odloženo gledanje naših sadržaja”. RTS ukazuje na to da je Privredni sud u Beogradu u februaru 2019. godine presudio da „SBB nezakonito emituje programe RTS-a na svojoj platformi EON”.

PROMO: Dara iz Jasenovca
Foto: PROMO, RTS
PROMO: „Dara iz Jasenovca” (izvor: RTS)

Medijski servis tvrdnju SBB-a da je Telekomu potajno dozvoljeno emitovanje programa na OTT platformama naziva „izmišljenom optužbom” i upozorava da SBB „neprekidno i paranoično sebe predstavlja kao nevinu žrtvu nečastivih sila”.

RTS ponavlja činjenicu da je blagovremeno i istovremeno obavestio sve operatore sa licencom za distribuciju medijskog sadržaja o pravima koja ima za televizijsku svetsku premijeru filma „Dara iz Jasenovca”.

Za kraj, RTS navodi da je SBB „oteo nešto na šta nema pravo” i da je na svojoj platformi protivpravno emitovao „Daru iz Jasenovca” i samim tim oštetio i RTS i vlasnika filma „Dara iz Jasenovca”.

U saopštenju RTS dodatno navodi i uslove pod kojim je zakupio prava na emitovanje filma:

Od vlasnika filma „Dara iz Jasenovca”, RTS je kupio pravo emitovanja na svom Prvom programu, na svojoj internet platformi RTS Planeta i u kablovskoj mreži bez mogućnosti odloženog gledanja i gledanja na mobilnim telefonima, tabletima i računarima.

Pročitajte i SBB odgovara RTS-u: „Pogrešili ste adresu!”

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno