Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Obaveštenje: Ovaj tekst je stariji od 3 meseca, i može sadržati netačne ili nepotpune informacije. Za aktuelne informacije uvek proverite sajt pružaoca usluga ili drugi relevantan izvor.

Od 1. jula važe nova pravila rominga na Zapadnom Balkanu, po principu Roming kao kod kuće” (RLAH). U ovom tekstu ćete pronaći odgovore na najčešća pitanja korisnika, i savete kako da sprečite dodatne troškove i bezbrižno provedete letovanje.

Ovaj tekst se odnosi samo na operatora A1 Srbija. Za informacije o MTS-u, Telenoru i Globaltelu, posetite ovaj tekst.

Važno: Pravila rominga po principu „Roming kao kod kuće” (RLAH) važe samo u regionu Zapadnog Balkana. Za druge države, uključujući i Grčku, se primenjuju odvojeni uslovi.

Šta je roming zona Zapadni Balkan?

Roming zona Zapadni Balkan je posebno definisana zona koja je ugovorena međunarodnim sporazumom i obuhvata sledeće države i teritorije: Srbija, Crna Gora, Severna Makedonija, Bosna i Hercegovina, Albanija i AP Kosovo i Metohija. U okviru ove definisane zone primenjuju se pravila „Roming kao kod kuće” (RLAH) principa.

Sve detalje o tarifiranju saobraćaja u roming zoni Zapadni Balkan, politiku primerenog korišćenja, i roming tarifne dodatke, možete pronaći na sajtu A1.rs.

Šta je „Roming kao kod kuće” (RLAH)

„Roming kao kod kuće” (RLAH) je princip korišćenja usluga mobilnog operatora u drugoj državi (ili teritoriji) - dakle u romingu - uz naplatu usluga po cenama koje operator naplaćuje i u svojoj mreži u države gde pruža usluge. Odnosno, možete da koristite usluge u romingu bez dodatne naplate.

Kada je počela primena novih pravila rominga

Primena novih pravila rominga na Zapadnom Balkanu, konkretno po principu „Roming kao kod kuće” (RLAH), počela je 1. jula 2021. godine, u svim državama i teritorijama koje su deo sporazuma.

Razgovori i SMS poruke

Postpaid korisnici mogu da koriste sav saobraćaj iz svog tarifnog paketa u romingu, isto kao i kod kuće. Ovo obuhvata celokupnu količinu minuta (uključujući i neograničene minute) i SMS poruka (uključujući i neograničene SMS poruke).

Bitno je napomenuti da je saobraćaj iz tarife dostupan isključivo ka brojevima u Srbiji, odnosno brojevima sa +381 prefiksom (bez obzira da li je taj broj u Srbiji ili takođe u romingu). Pozivi ka drugim brojevima, na primer ka brojevima u zemlji u kojoj se trenutno nalazite u romingu, se tarifiraju u skladu sa cenovnikom međunarodnih poziva i nisu obuhvaćeni besplatnim saobraćajem.

Šta to znači

Na primer, ukoliko ste korisnik A1 NEO postpaid tarife, i otišli ste u Crnu Goru sa nekim ko je korisnik bilo koje mobilne mreže u Srbiji, možete da razgovarate neograničeno sa tom osobom, i da neograničeno zovete brojeve u Srbiji. Ista pravila važe i za slanje SMS poruka.

Međutim, pozivanje brojeva u Crnoj Gori Vam se naplaćuje po ceni od 50 dinara po započetom minutu (Zona 1). Isto važi i za SMS (u kom slučaju je naplata 15 dinara po SMS poruci).

Zašto je to tako?

Ukidanje posebne naplate u romingu na Zapadnom Balkanu ne utiče na cene međunarodnih poziva. Kada iz Srbije zovete Crnu Goru ili Australiju, Vi vršite međunarodni poziv, koji se naplaćuje u skladu sa cenovnikom. U okviru novih pravila rominga, Vama se sav saobraćaj tarifira kao da ga obavljate u Srbiji, a u Srbiji se međunarodni pozivi naplaćuju.

Bitno je da razumete da su roming i međunarodni saobraćaj (pozivi, SMS) odvojeni i da su to vrlo različite stvari. Roming je korišćenje SIM kartice jednog mobilnog operatora (npr. A1 Srbija) na mreži drugog operatora (npr. Crnogorski Telekom). Međunarodni saobraćaj je pozivanje brojeva koji pripadaju drugim državama, odnosno sa drugim prefiksom biranja (za Srbiju je +381, za Crnu Goru +382).

Cene međunarodnih poziva možete pronaći na sajtu A1.rs.

Internet

U okviru rominga u zoni Zapadnog Balkana, korisnicima određenih tarifnih paketa nije dostupan sav Internet saobraćaj, već određeni deo istog, u skladu sa Politikom primerenog korišćenja i u okviru definisanih izuzetaka u međunarodnom sporazumu.

  • Klasik, Klasik plus, Sigurica i Sigurica plus: Korisnicima je dostupna celokupna količina Internet saobraćaja u romingu u zoni Zapadnog Balkana.
  • Intarifa: 1,80 GB
  • NEO 3: 2,34 GB
  • NEO 5: 3,42 GB
  • NEO 10: 4,68 GB
  • NEO NEO: 5,40 GB
  • NEO NEO MAX: 7,19 GB
  • A1 Moćna tarifa: 3,00 GB
  • 65+: 1,53 GB

Nakon što potrošite sav dostupni Internet saobraćaja iz tarife za zonu Zapadni Balkan, dalja potrošnja Interneta se naplaćuje po ceni od 1 dinar za 1 MB (megabajt). 1 GB sadrži 1024 MB.

Prepaid korisnici

Prepaid korisnici mogu da pozivaju i šalju SMS poruke ka brojevima u Srbiji po cenovniku za nacionalni saobraćaj.

Prepaid korisnicima nije omogućeno korišćenje saobraćaja iz Mesečnih planova, personalizovanih ponuda ili tarifnih dodataka (osim posebnih roming tarifnih dodataka) kada su u romingu.

Korišćenje Interneta nije omogućeno prepaid korisnicima, osim ukoliko ne aktiviraju roming tarifni dodatak. Nije omogućeno ni korišćenje Interneta po ceni od 1 dinar za 1 MB u romingu.

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!
0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
3

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.

Dhilos Cloud - Stabilan, brz i povoljan web hosting!

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno