TeleSrbija

Željko Mitrović, vlasnik „Pink Internašaonal Kampani”, izjavio je da smatra da su televizije sa nacionalnom frekvencijom „javno dobro”, i da od SBB-a za prava za reemitovanje kanala TV Pink dobija 0 dinara, a da za ostale Pinkove programe naplaćuje 1 evro po korisniku, kako navodi „i jednom i drugom velikom kablovskom operateru. ”

Mitrović dalje navodi da „da niko normalan, govorim o jednom kablovskom operateru, neće da plati 30 ili 38 miliona evra za ono što se inače ne plaća”, i podseća da se kanali sa nacionalnom frekvencijom i inače ne plaćaju.

Vlasnik „Pinka” dalje navodi da su „objave Kopernikusa licemerne, da su preterali i da su u pitanju ucene. ”

„Kad danas nekom zafali para i kada bavi se građevinom, a usput ima slučajno televiziju sa nacionalnom frekvencijom kao što je slučaj kod jednog ovde, i kome zafale pare i seti se da bi možda mogao da kriminalno-reketaškim stavovima ucenjuje nekog kablovskog operatera i da to prenosi u javnost na jedan potpuno pogrešan način. ”

Mitrović dodaje da Pink nije „humanitarna organizacija” koja pomaže kablovskim operaterima, već da imaju analize tržišta i da su formirali cene za koje misle da su prihvatljive.

„SBB nema nikakvih zakonskih obaveza da ih emituje”, ocenio je Mitrović, i rekao da bi bilo potrebno da Srbija donese zakon „must carry” kako ne bismo došli u situaciju da neki kablovski operator kaže „neću da emitujem ove kanale. ”

„Bez ikakvih razloga je taj zakon skinut sa dnevnog reda pre deset godina na pritisak Kirjakua i njegove Antena grupe. I upravo to što je Prva tada radila, danas im se vraća kao bumerang. „, ističe Mitrović.

Celokupan tekst dostupan je na sajtu N1.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno