TeleSrbija

Operator Telekom Srbija (MTS, Supernova) u toku jučerašnjeg dana je ponovo uspostavio reemitovanje sadržaja kanala RT (Russia Today), a isto to je danas uradio Orion telekom na svojoj IPTV i OTT platformi.

Telekom Srbija kanal RT emituje na IPTV platformi kao i na kablovskoj mreži Supernova, dok na OTT (Iris TV Go, Supernova TV po tvom) i satelitskoj platformi (m:SAT TV) kanal i dalje nije dostupan.

Operatori nisu komentarisali povratak kanala, kao ni njihov nestatak, koji je inače uzrokovan obustavljanjem emitovanja kanala RT i Sputnik na satelitu Eutelsat 16A, zbog odluke Saveta Evropske unije.

Ostali operatori, pre svega SBB, još uvek nisu uspostavili ponovno reemitovanje kanala.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

1 komentar

Marko
A sta sbb ceka Ili ce vrati rt news Ili ce kanal biti zamenjen sa rusija 24 kako ostali operateri mts Orion supernova imaju rt news a sbb je tesko da vrati rt news ne nego oni cekaju da eutelsat ukljuci signal na rt news pa da onda kanal proradi umesto da alternativno to rese

Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno