TeleSrbija

Operator Yettel ponovo je uveo u ponudu promociju 12 meseci po 1 dinar, ali je zadržao niže cene uvedene 3. oktobra.

Podsećamo, Yettel je skoro od početka nuđenja Hipernet usluge imao promociju 12 meseci po 1 dinar, a kasnije i 14 meseci po 1 dinar uz UO26, da bi nakon toga ukinuli ovu promociju 2. oktobra, a dan posle smanjili cene svih Hipernet paketa.

Promocija važi samo za nove korisnike. Trajanje promocije nije zvanično objavljeno, ali se nezvanično očekuje da ista traje do kraja decembra 2022. godine. Uz ovu promociju i dalje je dostupna promocija za popust na kupovinu telefona u iznosu od 9000 dinara, koja se i dalje može kombinovati sa promocijom za reciklažu.

Promocija važi za sve Hipernet pakete, bez obzira na broj usluga (dakle single Net, Duo i Trio paketi).

Sve informacije o ponudi dostupne su na sajtu operatora.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno