TeleSrbija

Operator Supernova je pre oko godinu dana sa sajta sklonio najjeftinije Super PLAN pakete koje nudi. 

Iako imaju nešto sporiju brzinu interneta, mogu da predstavljaju značajnu uštedu za vaš kućni budžet.

U paketu Super PLAN 2 dostupan je paket "Net 150/80 Super TV Plus" čija je cena uz ugovornu obavezu i eRačun 2949 dinara, a bez ugovorne obaveze 3249 uz eRačun.

Kada je reč o PLAN 3 paketima, bez mobilne u skrivenoj ponudi je "Fiksni Net 150/80 Super TV Plus", po ceni od 3499, odnosno 3899, dok je sa mobilnom linijom u paketu u ponudi "Net 150/80 Super TV Plus Omorika 12" paket sa cenom od 4399 dinara, odnosno 4799 bez ugovorne obaveze i aktiviranom uslugom eRačun.

Super PLAN 4 takođe nudi jeftiniji paket, "Crveni Fiksni Net 150/80 Super TV Plus Omorika 12" po ceni od 4899 dinara uz ugovornu obavezu i eRačun, odnosno 5399 sa eRačunom bez ugovorne obaveze.

Ovi paketi su dostupni i mogu se naručiti bez problema u svim Telekomovim poslovnicama, pozivanjem kontakt centra ili kod nekog od agenata terenske prodaje.

Obratite pažnju da Supernova u zvaničnom cenovniku brzinu interneta piše u formatu upload/download. Cena mesečne pretplate se uvećava za 100 dinara ukoliko ne aktivirate uslugu eRačun.

Više informacija o skrivenim Super planovima možete pronaći u zvaničnim cenovnicima Supernove, Super PLAN bez mobilne i Super PLAN sa mobilnom.

0
❤️
2
👍
0
😲
0
😢
3
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno