TeleSrbija

Najbogatiji čovek u Češkoj, milijarder Petr Kelner, zajedno sa još četvoro ljudi, poginuo je u subotu u Aljasci, kada se srušio helikopter koji je prevozio grupu skijaša, prenosi Rojters.

„Sa najdubljom tugom objavljujemo da je, u helikopterskoj nesreći na planinama Aljaske u subotu, 27. marta, osnivač i većinski vlasnik grupe PPF, gospodin Petr Kellner, tragično preminuo”, saopštila je PPF Grupa.

PPF Grupa, kao investicioni fond, u 2018. godini postala je vlasnik Telenorovih telekomunikacionih kompanija u regionu centralne i istočne Evrope, uključujući i Srbiju, gde su preuzeli Telenor doo i Mobi banka ad, a osnovali Cetin doo, koji rukovodi Telenorovom infrastrukturom.

PPF je u biznis telekomunikacija ušao 2013. godine, kupovinom češkog i slovačkog operatora „O2”, od španske „Telefonike”.

Za sada nisu poznate okolnosti zbog kojih se srušio helikopter „Erbas AS350 B3” u subotu u 18:35 po lokalnom vremenu, usled čega je poginulo petoro ljudi. Jedna osoba je preživela nesreću sa ozbiljnim povredama, ali se nalazi u stabilnom stanju.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno