Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Obaveštenje: Ovaj tekst je stariji od 3 meseca, i može sadržati netačne ili nepotpune informacije. Za aktuelne informacije uvek proverite sajt pružaoca usluga ili drugi relevantan izvor.

Po sada već ustaljenom modelu, kao i u aprilu ove godine, operator MTS (Telekom Srbija) najavio je ukidanje starih postpaid tarifa svim korisnicima kojima je istekla ugovorna obaveza, i prebacivanje korisnika na tarife iz aktuelne ponude, od 1. decembra 2022. godine.

Vest o ukidanju starih tarifa možete pročitati na sajtu MTS-a.

Spisak tarifa koje će biti ukinute dostupan je ovde.

Konkretno, ukidaju se tarife Bel, Miks, Mix, Mix Net, Priča, Super, kao i tarife Morava, Omorika i Soko, a koje nisu iz aktuelne ponude. Ukidaju se i stare Mobilni Net tarife, kao i stare Kontrola troškova tarife.

Izmene se automatski primenjuju na sve korisnike koji koriste ove stare tarife, na dan 01.12.2022., odnosno tada će korisnici biti migrirani na nove tarife iz aktuelne ponude, prema modelu prelaska dostupnom na sajtu Telekoma. Promene se NE primenjuju na korisnike koji imaju aktivnu ugovornu obavezu.

Korisnici koji nisu zadovoljni promenom tarife mogu da raskinu ugovor ili da odaberu bilo koju drugu tarifu iz aktuelne ponude MTS-a, a uzimajući u obzir da nemaju aktivnu ugovornu obavezu, ne plaćaju bilo kakvu naknadu za raskid ugovora.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Napišite komentar

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Pratite nas na Twitter

Pratite nas na Facebook

Pratite nas na Telegram

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno