TeleSrbija

Operator Orion telekom najavio je uvođenje nove naplate „održavanja” svim korisnicima Interneta, bez obzira na pristupnu tehnologiju, čime sve efektivno povećava mesečna cena usluge.

Poskupljenje će obuhvatiti i korisnike kojima nije istekla ugovorna obaveza, a nove cene „održavanja” prikazane su ispod:

  • Za korisnike na GPON, XG-PON i GPON Light tehnologiji - 350 dinara
  • Za korisnike na Wi-Fi tehnologiji (UBNT i Cambium) - 300 dinara
  • Za korisnike na ADSL i VDSL tehnologiji - 250 dinara

Uvećanje cene nastupiće od 1. novembra 2022. godine, i biće iskazano na svim narednim računima.

Korisnici koji nisu zadovoljni promenom imaju pravo na raskid ugovora bez plaćanja naknade štete, u roku od 30 dana od dana postavljanja obaveštenja, u skladu sa članom 107. Zakona o elektronskim komunikacijama.

Celokupan tekst obaveštenja možete pročitati na sajtu operatora.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

2 komentara

Danko Vlahović
Orion ima foru da potpišeš ugovor na 24 meseca za neku malu cenu pretplate, pa ti onda piskupljuju po triput godišnje, teški hoštapleraj!
Paja
Pa oni sh takvi lopovi da ovo nije moguće. ORION LOPOVCINE, svakih pola godine povećavaju cene. E pa više me nece varati...

Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno