TeleSrbija

Udruženje potrošača „Efektiva” oglasilo se na svojoj Fejsbuk stranici povodom najave SBB-a da će prestati sa reemitovanjem kanala TV Prva i B92. Kako navodi „Efektiva”, ako kanali nestanu iz ponude, „prava korisnika su potpuno jasna. ”

Kako navodi „Efektiva” u tekstu, ovu temu su već „sigurno desetak puta” obradili, a u ovom slučaju su korisnike uputili na tekst o raskidu ugovora sa nekadašnjim „Telenorom”, o čemu smo već pisali ranije.

„Efektiva” dalje navodi da je „jedina izmena [u odnosu na citirani tekst] što više nije član 89. Zakona o zaštiti potrošača, već je to sada član 88. ”

Ipak, savetuju korisnicima da sačekaju 28. oktobar, pre podnošenja zahteva za raskid ugovora, uzimajući u obzir da smatraju da su „pregovori oko ostanka tih kanala” i dalje u toku.

Inače, Zakonom o elektronskim komunikacijama je predviđeno da operator korisnike obavesti najkasnije 30 dana pre stupanja na snagu promene u ponudi, a korisnici imaju pravo da raskinu ugovor u tom periodu ukoliko nisu zadovoljni promenom. U ovom konkretnom slučaju, SBB to nije uradio, već je 9 dana ranije najavio promenu.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno