TeleSrbija

Dugo najavljivani tzv. „BOX” paketi kod Supernove su konačno dostupni, i to pod imenom Super PLAN!

Nalik MTS ponudi, Super PLAN paketi dolaze u 3 varijante: Super PLAN 2 (NET+TV), Super PLAN 3 (FIX+NET+TV ili NET+TV+MOB) i Super PLAN 4 (FIX+NET+TV+MOB).

Uz Super PLAN 3 i Super PLAN 4 pakete sada možete da kombinujete Supernova kablovske servise sa MTS mobilnim brojem na Omorika tarifnom profilu, za još veću uštedu. A nove korisnike na optičkoj infrastrukturi Supernove očekuje akcija od 12 meseci po 1 dinar!

Osim mogućnosti spajanja mobilnog broja u paket, novi Super PLAN paketi donose i veću fleksibilnosti kod odabira usluga i kombinovanja paketa televizije, interneta i fiksne telefonije.

Pojedinačni NET i TV paketi su i dalje dostupno po nepromenjenim uslovima.

Nove Super PLAN pakete možete pogledati na sajtu operatora.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

1 komentar

Marko
Sto ne objavis da rt news radi putem mts operatera supernova Orion jer sbb ocito nece da popravi rt news uzass

Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno