TeleSrbija

Operator ST Cable (SAT-Trakt) ponudio je korisnicima nove pakete televizije, interneta, telefonije i monitoringa kućnih alarmnih sistema.

Novim korisnicima u ponudi su FULL, HOME, NET i TV paketi, dok postojeći imaju mogućnost da se uloguju na Moj STCable portal i provere ponudu skrojenu baš za njih.

FULL paketi korisnicima nude sve usluge, neograničene pozive prema svim fiksnim brojevima u Srbiji, 200 minuta za pozive prema inostranstvu u Zoni 1, 24č monitoring.

 • FULL Strong paket sadrži 267 TV od kojih 109 HD kanala, internet brzine do 300/100 Mbps putem optičke ili 50/10 Mbps preko bakarne infrastrukture čija je cena 3840 dinara,
 • FULL Ekstra nudi sve kao Strong osim brzine interneta koji je 500/200 Mbps na optičkoj ili 100/15 Mbps na bakarnoj mreži, cene mesečnog održavanja od 4140 dinara, dok
 • FULL Max paket sadrži 273 TV kanala, od kojih 115 HD, brzinu interneta do 1000/300 Mbps na optičkoj ili 200/20 Mbps putem koaksijalne mreže čija je cena 5140 dinara mesečno.

HOME paketi sadrže dve ili tri usluge telefoniju, monitoring alarmnog sistema, televiziju ili internet, tako da

 • HOME Smart paket košta 1190 dinara mesečno,
 • HOME Smart TV sadrži 145 TV kanala, od kojih je 65 HD i košta 2110 dinara,
 • HOME Smart NET sadrži internet brzine do 50/25 Mbps na optičkoj ili 20/2 na bakarnoj infrastrukturi gde je cena mesečnog održavanja 2710 dinara.

NET paketi sadrže telefoniju i internet brzine do internet brzine do 300/100 Mbps putem optičke ili 100/10 Mbps preko bakarne infrastrukture gde,

 • NET Basic paket košta 2410 dinara mesečno,
 • NET Smart uz televiziju, 145 TV kanala od kojih je 65 HD i košta 2910 dinara i
 • NET Home koji u ponudi sadrži monitoring alarmnog sistema iznosi 3490 dinara mesečno.

Svaki TV paket sadrži telefoniju i 267 TV kanala, od kojih je 109 HD.

 • TV Basic paket tako košta 1810 dinara mesčno,
 • TV Smart uz internet 50/5 na optičnoj ili 20/2 na bakarnoj infrastrukturi iznosi 3010 dinara mesečno,
 • TV Home, koji sadrži 24č monitoring košta 2890 dinara.

Sve cene su iskazane uz ugovornu obavezu u trajanju od 24 meseca. Operator nudi ugovor i na 36 ili 48 meseci. Više informacija možete pronaći na zvaničnom sajtu operatora.
 

1
❤️
3
👍
0
😲
0
😢
6
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

1 komentar

Karl
Da li može optički kabl do adrese Danila Kiša 3, Bečej (iza robne kuće u centru) ??? Zanima me Full Max, pre svega Internet 1Gbps
Hvala

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno