TeleSrbija

Operator Telenor je izmenio ponudu svojih Hipernet usluga fiksnog pristupa Internetu preko optičke mreže, kao i OTT televizije i fiksne telefonije.

Kako se navodi u nezvaničnom saopštenju operatora, „[Telenor je uveren] da na tržištu nudi najsavremenije i najbolje usluge, i verujem da će u narednom periodu stvoriti neraskidiv i trajan odnos sa svojim korisnicima. ”

Kao dodatnu pogodnost, svi novi korisnici koji sklope ugovor za bilo koji Hipernet paket ostvaruju pravo na promociju koja podrazumeva prvih 12 meseci uz pretplatu od 1 dinar, uz ugovornu obavezu od 24 meseca.

Takođe, kako navode, doći će i do promena kod postojećih Hipernet korisnika. Konkretno, korisnici Hipernet Duo i Trio paketa su ostvarili pravo na testiranje usluga do 01.02.2022. godine, dok od prvog februara počinje nova promocija 12 meseci po 1 dinar, umesto dosadašnje promocije 6 meseci po 1 dinar.

Svim postojećim korisnicima Hipernet Duo i Trio paketa automatski je produženo trajanje promocije na 12 meseci počevši od prvog februara.

Informacije o paketima Hipernet usluga možete pronaći na sajtu Telenora.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

1 komentar

Melinda Perše
27.03.2022 smo predali zahtev za selidba telefona i interneta i dalje čekamo. Ovo je već čist bezobrazluk. Bili 2 puta ekipa da vidi dali može da prikopčaju. Ništa nisu uradili tj. juče majci koja ima box paket NEMA TELEFONA, NEMA INTERNETA, NEMA TELEVIZORA. ČEKAM POZIV IZ INOSTRANSTVA TELEFON NERADI. SIN RADI ONLAJN ZBOG VAS NERADI. MNOGO STE NEODGOVORNI. NISMO UOPŠTE ZADOVOLJNI VAŠIM USLUGAMA. A BRZINA INTERNETA RAVNA PUŽU. ETO TOLIKO OD NAS IZ SUBOTICE

Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno