TeleSrbija

Operator SBB ponovo ima promociju sa 6 meseci po 1 dinar - u okviru nove „Letnje akcije”, za nove korisnike EON paketa sa tri usluge (tv+net+tel)! A za nove korisnike EON Duo paketa, aktuelna promocija je 4 meseca po 1 dinar. Promocija 4 meseca po 1 dinar važi i za korisnike EON TV paketa koji imaju samo uslugu televizije.

Ukoliko korisnik prenese fiksni broj u SBB, dobiće dodatan 1 mesec po dinar promotivno.

Ponuda za postojeće korisnike je ostala nepromenjena, i sastoji se od mogućnosti prelaska na cenovno viši paket uz plaćanje starog paketa do 15 meseci (za prelazak sa D3, EON TV ili EON Duo paketa na EON pakete sa tri usluge), odnosno do 17 meseci uz prenos fiksnog broja u SBB.

Za postojeće korisnike ostaje aktuelna i ponuda dodatnih TV paketa, i to Pink paket i Cinestar Premiere HD paket 12 meseci za prelazak sa osnovne kablovske ili EON Light TV na EON Light Duo. Prelazak sa osnovne kablovske, EON Light TV ili EON Light Duo paketa na EON Full Duo dobijaju Pink paket 12 meseci. Korisnici koji pređu na EON Light paket sa 3 usluge, dobijaju Pink paket i Cinestar Premiere HD paket 24 meseca. Prelazak na EON Full omogućava Pink paket 24 meseca.

Celokupan tekst saopštenja možete pročitati na sajtu SBB-a. Akcijski cenovnik preuzmite na ovom linku.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno