TeleSrbija

Operator A1 Srbija nas je ovog leta „osvežio” uvođenjem nove tarife A1 „Prva tarifa” i povećanjem količine saobraćaja u „Kućni net” tarifama uz potpuno ukidanje neograničenog interneta za nove korisnike „Kućni net” tarifa.

A1 Prva tarifa Promo
Foto: PROMO / A1

A1 Prva tarifa

Osveženje pred početak školske sezone nam dolazi u vidu nove A1 „Prve tarife”, koja je promotivno dostupna uz 6 meseci besplatne pretplate, po ceni od 699 din mesečno (uz SIM promociju, odnosno kupovinu tarife bez mobilnog uređaja) odnosno 1299 din mesečno, uz kupovinu mobilnog telefona.

U okviru tarife korisnici imaju na raspolaganju 100 minuta i 100 SMS poruka ka svim brojevima, neograničene minute u A1 Srbija mreži, neograničeni Viber saobraćaj i 2 GB interneta.

Cene važe uz aktivan eRačun, dok korisnici koji odaberu papirni račun plaćaju cenu uvećanu za 50 dinara mesečno.

A1 će projektima namenjenim za decu donirati iznos jednog mesečnog računa za svaku ugovorenu Prvu tarifu u okviru „Svet kakav želiš”. Navedena promocija traje do 31.12.2021.

Informacije o A1 Prvoj tarifi možete pronaći na zvaničnom sajtu A1.rs.

A1 Kućni net tarife

A1 Kućni net Promo
Foto: PROMO / A1

Nove A1 „Kućni net” tarife obuhvataju sadržaj od 150 GB u Kućni net L tarifi, koja košta 1299 dinara mesečno, 200 GB u Kućni net XL tarifi koja košta 1599 dinara mesečno, i novih 400 GB u Kućni net XXL tarifi koja košta 1999 dinara mesečno.

Cene novih tarifa su promotivne, odnosno važe samo u toku trajanja ugovorne obaveze.

Brzina je označena kao „Maksimalna dostupna” do 10/20/∞ Mbps, što znači da brzina nije garantovana niti postoji minimalna brzina protoka u pogledu ponude, usled čega reklamacije na brzinu protoka sa zahtevom za raskid ugovora zbog loše brzine više neće biti moguće.

Istovremeno je ukinut neograničen internet, usled čega je sada nakon potrošene količine protoka u tarifi dalji surf moguć isključivo nakon kupovine „Brzi Net” dodataka, dok je ranije postojao neograničen internet po smanjenoj brzini od 2 Mbps.

Informacije o A1 Kućni net tarifama možete pronaći na zvaničnom sajtu A1.rs.

Informacija: A1 je izmenio uslove pružanja usluge i promotivni materijal nakon objave ovog teksta, i ponovo vratio u ponudu neograničeni internet nakon potrošenih GB iz tarife po smanjenoj brzini 2/2 Mbps.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
1

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

1 komentar

Andrej
Bežite od A1 kućnog neta ako hoćete da sačuvate živce.

Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno