Kako smo utvrdili neposrednom proverom, EON servis ne radi ni na mobilnim mrežama Yettel ni MTS, dok za sada radi na A1 mobilnom Internetu.

Podsećamo, radi se o EON nalozima dobijenim uz SBB "u mreži" pakete, i radi se samo o blokadi United Media kanala, kao što su Nova S, Sport Klub, N1, itd.

Detaljnim testiranjem API-ja za geoblocking utvrdili smo da je najverovatnije u pitanju greška na strani United Cloud-a, pošto IP adrese A1 mobilnog interneta klasifikuju kao "broadband" (CABLE_DSL), dok MTS mobilni Internet klasifikuju kao "BeotelNet" broadband, i blokiraju striming na njemu isto kao i na Yettel mobilnom Internetu koji "vide" kao "MOBILE" tip konekcije.

Da li će greška biti ispravljena, videćemo u narednim danima. Svakako, sve ukazuje da je u pitanju pogrešan import IP adresa na geoblocking listu a ne namera da se potpuno blokira gledanje United Media kanala na svim mobilnim mrežama. 

Ipak, sve je moguće, a da li se radi o nameri ili slučajnosti, vreme će pokazati.

Foto: Screenshot, TeleSrbija
Foto: Screenshot, TeleSrbija
Foto: Screenshot, TeleSrbija
Foto: Screenshot, TeleSrbija
Foto: Screenshot, TeleSrbija

1 komentar

  1. Bogoljub Popović
    Nije mi namera da skrenem sa teme, ali Yettel, koliko sam video, blokira na svojoj mobilnoj mreži i sopstvenu Hipernet TV uslugu ukoliko korisnik nema ništa drugo u "paketu", osim mobilnog postpaid Yettel broja.

Napišite komentar

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Pratite nas na Twitter

Pratite nas na Facebook

Pratite nas na Telegram

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno