TeleSrbija

Operator MTS (Telekom Srbija) uveo je u svoju ponudu novu uslugu za fizička lica - "mts Smart Home", u okviru koje za 800 dinara mesečno dobijate licencu za korišćenje mts Smart Home aplikacije, kao i početni paket pametnih uređaja.

U okviru mesečne pretplate od 800 dinara, dobijate licencu za korišćenje aplikacije koja košta 400 dinara mesečno, i plaćate ratu za paket pametnih uređaja, koji inače košta 9650 dinara.

Smart Home paket obuhvata četiri uređaja i to: pametnu sijalicu, pametnu utičnicu, senzor za temperaturu i vlažnost i senzor za vrata/prozore. Dodatno možete kupiti i pametni relej kao i pojedinačne uređaje iz Smart Home paketa.  

Cene pojedinačnih uređaja su:

• Pametna sijalica: 1.600 dinara
• Pametna utičnica: 2.500 dinara
• Senzor za temperaturu i vlažnost: 2.700 dinara
• Senzor za otvaranje vrata/prozora: 2.850 dinara
• Pametni relej: 2.400 dinara

Detalji o mts Smart Home ponudi dostupni su na sajtu operatora. Tekst saopštenja operatora arhiviran je na ovom linku.

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

Napišite komentar

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Pratite nas na Twitter

Pratite nas na Facebook

Pratite nas na Telegram

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno