Operator MTS (Telekom Srbija) "potajno" je ukinuo digitalni servis Deezer iz svoje ponude besplatnih dodataka za mobilne tarife. Isto tako, ukinuta je mogućnost aktivacije dodatka postojećim korisnicima. 

Podsećamo, muzički servis Deezer najavio je da ukidaju besplatnu verziju od danas, 23. januara 2023. godine. 

I ako zvanične informacije o razlogu ukidanja Deezer-a iz ponude Telekoma nisu dostupne, niti se Telekom izjasnio po tom pitanju, smatramo da je došlo do promene uslova pod kojima kompanija Deezer pruža pretplate operatorima, usled čega je Telekom odlučio da prekine saradnju.

Foto: Screenshot, mts.rs

Postojeći korisnici ne mogu da pristupe ekranu za aktivaciju Deezer digitalnog servisa u okviru Moj mts portala, ali se Telekom ni na to nije jasno izjasnio već samo navode da je Deezer povučen iz ponude digitalnih servisa. Moguće je da je u pitanju tehnička greška, a možda je dodatak povučen i postojećim korisnicima.

Ukoliko je došlo do povlačenja dodatka i za postojeće korisnike, svi korisnici koji nisu zadovoljni promenom mogu da izvrše raskid ugovora u skladu sa članom 107. Zakona o elektronskim komunikacijama. Međutim, za navedeno pravo će morati da se obrate Ministarstvu informisanja i telekomunikacija, kao i Ministarstvu unutrašnje i spoljne trgovine, radi pokretanja postupka prigovora potrošača, jer Telekom neosnovano odbija takve zahteve za raskid ugovora.

Umesto Deezer-a, Telekom je u ponudu ubacio "Balkan mYUsic" besplatno za sve nove i postojeće korisnike kojima je aktivna ugovorna obaveza. Dodatak se aktivira putem Moj mts portala ili aplikacije, i besplatan je za vreme trajanja ugovorne obaveze.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Napišite komentar

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Pratite nas na Twitter

Pratite nas na Facebook

Pratite nas na Telegram

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno