×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama: Facebook stranica · Twitter nalog

Primenjuju se odredbe Politike privatnosti TeleSrbija kao i Facebook Privacy Policy i Twitter Privacy Policy

Kompanija Telekom Srbija (MTS), u okviru svoje ponude mobilne telefonije, u petak 11. juna 2021. je izmenila ponudu odnosno sadržaj Morava i Omorika tarifa, bilo novih ili postojećih. Ova izmena je ispraćena obaveštenjem na sajtu Telekoma.

U okviru navedenih izmena, tarifama Morava 1 i Morava 2 dodeljeni su neograničeni minuti za razgovore u okviru MTS mreže. Istovremeno, Morava 1 ima definisano 100 minuta u nacionalnom saobraćaju, a Morava 2 ima 300 minuta za razgovore.

Osim toga, korisnicima Omorika 1 tarife dodeljeno je 100 minuta mesečno za pozive ka mtel mrežama (mtel Bosna i Hercegovina, mtel Crna Gora, mtel Austria), dok je korisnicima Omorika 2 tarife dodeljeno 200 minuta mesečno za pozive ka mtel mrežama.

Ostali detalji ponude, sadržaja paketa i uslova pružanja usluge ostaju nepromenjeni.

Ove promene stupile su na snagu na dan najave, dakle 11. juna, i važe za sve postojeće kao i nove korisnike.


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

Napišite komentar