TeleSrbija

Kompanija Telekom Srbija (MTS), u okviru svoje ponude mobilne telefonije, u petak 11. juna 2021. je izmenila ponudu odnosno sadržaj Morava i Omorika tarifa, bilo novih ili postojećih. Ova izmena je ispraćena obaveštenjem na sajtu Telekoma.

U okviru navedenih izmena, tarifama Morava 1 i Morava 2 dodeljeni su neograničeni minuti za razgovore u okviru MTS mreže. Istovremeno, Morava 1 ima definisano 100 minuta u nacionalnom saobraćaju, a Morava 2 ima 300 minuta za razgovore.

Osim toga, korisnicima Omorika 1 tarife dodeljeno je 100 minuta mesečno za pozive ka mtel mrežama (mtel Bosna i Hercegovina, mtel Crna Gora, mtel Austria), dok je korisnicima Omorika 2 tarife dodeljeno 200 minuta mesečno za pozive ka mtel mrežama.

Ostali detalji ponude, sadržaja paketa i uslova pružanja usluge ostaju nepromenjeni.

Ove promene stupile su na snagu na dan najave, dakle 11. juna, i važe za sve postojeće kao i nove korisnike.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

1 komentar

boky
o cemu se radi sta tu nije dobro.

Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno