TeleSrbija

MTS (Telekom Srbija) otpočeo je sa novom promocijom za postojeće korisnike BOX 2 i BOX 3 paketa koji ne uključuju uslugu Iris televizije! U okviru promocije, svi korisnici koji se odluče da pređu na neki od BOX 3 ili BOX 4 paketa sa Iris televizijom, uz obnovu ugovorne obaveze na nova 24 meseca, po aktuelnoj komercijalnoj promociji, naredna 24 meseca neće plaćati uslugu Iris televizije, odnosno plaćaće istu cenu paketa kao i ranije, ali sa novom uslugom televizije!

Promocija traje do 31.12.2022. godine, i obuhvata BOX 2 (FIX+NET) kao i BOX 3 (FIX+NET+MOB) pakete.

Takođe, korisnici Net paketa mogu da pređu na BOX 3 paket (FIX+NET+TV) koji će plaćati po ceni BOX 2 paketa (FIX+NET).

Detalji promocije dostupni su na sajtu operatora.

Tekst saopštenja operatora pročitajte ovde.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno