TeleSrbija

Kompanija MTEL, deo Telekom Srbija grupe, od danas na tržištu Severne Makedonije nudi i usluge mobilne telefonije, prenosi Mondo.

Kako se navodi u saopštenju, „ponuda koju je MTEL od sada nudi korisnicima osmišljena je prema potrebama i željama građana, kao i prema osobenostima domaćeg telekomunikacionog tržišta. ”

MTEL Severna Makedonija je, inače, do sada u zemlji nudio m:SAT TV satelitsku platformu. U okviru nove ponude, brendirane „Mobilnetvizija”, korisnicima su na raspolaganju postpaid („mConnect”) i prepaid („mSTART”) mobilni voice paketi, kao i postpaid mobilni internet („mNET”).

U skladu sa ponudom Telekoma Srbija u ostalim državama, korisnicima su dostupni i „BOX paketi”, sa dve ili tri usluge - „mBOX Duo” sa mobilnim internetom i mSAT televizijom, kao i „mBOX Trio” sa mobilnim internetom, mSAT televizijom i postpaid mobilnim voice brojem.

Ponuda operatora MTEL Severna Makedonija dostupna je na njihovom zvaničnom sajtu.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno