TeleSrbija

Generalni direktor „Telekoma Srbija a.d.”, gospodin Vladimir Lučić, je u intervjuu za Blic Biznis kao i u emisiji „JUTRO” na TV Prva izneo informacije o poslovanju Telekoma u prethodnom periodu, a posebno u 2020. godini, kao i o daljim planovima Telekoma pod njegovim rukovodstvom.

Promo: Vladimir Lučić, generalni direktor Telekoma Srbija
Foto: Telekom Srbija

Poslovanje Telekoma u prethodnom periodu

Lučić je objasnio da je Telekom, bez obzira na izuzetno tešku 2020. godinu zbog pandemije korona virusa, što je nanelo štetu u prihodima vezanim za roming, ostvario odlične rezultate i dostigli ukupan prihod Telekoma Srbije prošle godine bio je 1,175 miliona evra, što predstavlja rast od 4,4% u odnosu na 2019. godinu.

Kako on navodi, glavni pokretač ovih rezultata u 2020. godini je bio Internet, gde je prihod uvećan za 13%, i multimedija gde je uvećanje bilo čak 22%. Lučić je podvukao kako je ovo pokazatelj da je njegova strategija iz 2018., da se Telekoma fokusira na Internet i multimediju, donela rezultate i bila ispravan potez koji će omogućiti dalji rast Telekoma u 2021. godini.

Dalji rast Telekoma

Prema njegovim rečima, projekcija za rast prihoda Telekoma na 4 milijarde evra u 2023. godini predstavlja više nego dostižan cilj, i da je uveren da bi ta prekretnica u rastu mogla doći i ranije.

Lučić je naveo da postoji veliki prostor za optimizaciju i smanjenje troškova u Telekomu, što će dodatno značajno poboljšati finansije ovog akcionarskog društva.

Spajanje Supernove u Telekom Srbija a.d.
Foto: Telekom Srbija

Objedinjenje Supernove u Telekom

Lučić ističe da je 1. jun 2021. izuzetno bitan datum za Telekom, jer dolazi do konačnog objedinjenja svih 19 operatora — koji su poslovali u okviru brenda Supernova, a kasnije i pravnog lica „Moja Supernova d.o.o.” (bivši „Kopernikus Technology d.o.o.”) — u pravno lice „Telekom Srbija a.d.”, što će omogućiti značajnije racionalizacije troškova.

Korisnike Supernove očekuju BOX paketi

Direktor Telekoma je u okviru intervjua za emisiju „JUTRO” istakao i da će od 15. juna svim novim i postojećim korisnicima Supernove biti u ponudi integralni „Super BOX” paketi koji će otvoriti mogućnost korišćenja MTS mobilne telefonije u okviru paketa Supernova kablovskih usluga televizije, Interneta i fiksne telefonije.

Ilustracija: Poslovna zgrada Telekom Srbija
Foto: PROMO / Telekom Srbija

Akvizicije, rezultati i zaduženost Telekoma

Lučić navodi da su akvizicije kablovskih operatora u prethodne 3 godine bile odličan potez, jer su omogućile Telekomu da konsoliduje tržište, pre svega preuzimanjem kompanija koje su već bila profitabilne, i time ostvari značajne sinergijske efekte u okviru poslovanja Telekoma u Srbiji.

Istovremeno, Telekom je zaduženost u pogledu kredita smanjio u drugoj polovini 2020. godine usled izdavanja korporativnih obaveznica. On ističe i da zbir kreditnih zaduženja i duga usled korporativni obaveznica iznos 3,24 puta EBITDA, čime se Telekom nalazi u proseku na telco tržištu.

EBITDA u 2020. godini iznosi 420,4 miliona evra (u odnosu na 408 miliona evra prethodne godine), dok je profit u 2020. godini porastao na 35,7 miliona evra, rast od 69% u odnosu na 2019. godinu. Postojeći trendovi pokazuju da će profit ove godine biti preko 85 miliona evra, a EBITDA dosta iznad 425,5 miliona evra, što ukazuje da je Telekom odabrao odličan razvojni put.

Razvojna strategija „Milion plus” i dalji koraci

Lučić ističe da je Telekom već prevazišao razvojni plan „Milion plus”, čiji je on tvorac. Kako napominje, kada je došao u Telekom Srbija kao Koordinator za multimediju i Internet, Telekom je imao samo 550.000 korisnika televizije, i bio je u trendu pada korisnika. U naredne dve godine, Telekom je dostigao 2,6 miliona korisnika Internet i TV usluga.

Dalji koraci Telekoma predstavljaju „Dva miliona plus”, što predstavlja strateški plan da se obezbedi preko 2 miliona korisnika TV usluga.

MTS ponovo mreža broj 1 u Srbiji
Foto: Telekom Srbija

Telekomova mreža raste

Kako navodi Lučić, Telekomova optička mreža konstantno raste, i do sada imaju 140.000 aktivnih optičkih priključaka a do sada je izgrađena infrastruktura za ukupno 700.000 potencijalnih optičkih priključaka. Dodaje i da je Telekom imao najbolju mobilnu mrežu u poslednje dve godine (po „RATEL Benchmark” testiranju) što će omogućiti da se priviku korisnici i u ovom segmentu.

Sporni ugovor sa Telenorom

Direktor Telekoma, koji preuzima zasluge za „čitavi razvoj Telekoma poslednje dve godine”, naveo je da je neprijatno iznenađen da je baš taj ugovor o iznajmljivanju optičke infrastrukture Telenoru doživeo „ovoliku medijsku ekspanziju” jer je napravljen po najboljoj evropskoj praksi. On dalje navodi da je logično da svoju infrastrukturu iznajme drugom operatoru i zarađuju od nje, jer je dostignuto 50% tržišnog uticaja, i izgrađena optičku mrežu koja ima 700.000 priključaka (u planu je proširenje na milion u naredne tri godine). Lučić ističe da je to praksa u 19 zemalja u Evropi a u mnogima i regulatorna obaveza bilo kog operatora koji ima oko 50% tržišnog učešća.

Više informacija možete pronaći u ovom tekstu.

Ilustracija: Poslovne zgrade Telekom Srbija i Telenor u Beogradu
Foto: N1

Telekomov kartel

U vezi sa navedenim spornim ugovorom sa Telenorom, povodom optužbi SBB-a da Telekom pravi kartel čiji je i vođa, direktor Lučić je izjavio da „ne možete biti vođa kartela ako iznajmite infrastrukturu direktnom konkurentu”, i kritikovao ranije ponašanje SBB-a.

„Kablovski operateri su bili kartel jer se međusobno nisu napadali, a SBB kao najveći među njima imao je ekskluzivne kanale kao što je Foks i odlučivali kome će da ih daju. Nama ih nije dao jer smo mi bili direktni konkurenti. ”

Lučić je istakao da ugovor sa Telenorom ne sadrži ekskluzivitet, odnosno da Telenor bez ikakvih problema može da nastupa sa svojom sopstvenom strategijom na tržištu i pravi svoju sopstvenom programsku šemu kako želi.

Komisija za zaštitu konkurencije

Na temu spornog ugovora i Komisije za zaštitu konkurencije, Lučić navodi da je sve oko ugovora „čisto” i da je komisija za zaštitu konkurencije dala saglasnost. Istovremeno, Lučić navodi da konkurencija čitavu negativnu kampanju nije ni zasnovala na analizi ugovora, već su na osnovu jedne interne diskusije menadžmenta konstruisali svoje napade.

Ilustracija: United Group logo
Foto: PROMO / United Group, N1

Uništenje slobode medija stavljanjem tačke na poslovanje SBB-a i United Media

Lučić je pojasnio i sporno pitanje „uništenja SBB-a i United Media”:

„To nije zvanični, već interni dokument, a ta kostatacija se odnosi na stavljanje tačke na kartelsko - monopolsko ponašanje koje je dve decenije kreirala United Grupa”

„Taj koncept je doveo Telekom do toga da sredinom 2018. godine, dakle na pragu treće decenije 21. veka, ima manje od 1% tržišnog učešća sa TV uslugama u četiri najveća grada u Srbiji. ”

Direktor Telekoma je istakao i da su pokrenuli sudski spor u Srbiji i Švajcarskoj zbog „svih laži naše konkurencije”.

Euronews - stranačka propaganda ili nezavisni kanal?

U kratkim crtama, Lučić je istakao da je i ovaj poslovni potez Telekoma ispolitizovan, kao i da je izuzetna čast za Telekom što je velika korporacija, kakav je Euronjuz - prisutna u više od 160 zemalja - izabrala Telekom za partnere. Istovremeno navodi da je uticaj vlasti na uređivačku politiku preko Telekoma „nemoguć jer glavnog urednika bira centrala Euronjuza i on je na njihovom platnom spisku”.

Na temu Zakon o informisanju, Lučić je pojasnio da se ograničenja u propisima u oblasti delovanja el. medija odnose samo na subjekte čije se poslovanje finansira sredstvima iz državnog budžeta, dok je Telekom Srbija je akcionarsko društvo koje je izdavanjem akcija steklo svoju sopstvenu imovinu kojom posluje, usled čega Telekom svoje poslovanje ne finansira sredstvima iz državnog budžeta.

Ilustracija: Studio Euronews
Foto: Euronews

Dalji koraci za Telekom

Za kraj, Lučić navodi da je dalji plan Telekoma nastavak izgradnje optičke mreže i poboljšavanje kvaliteta mobilne telefonije. Telekom planira da obogati svoju ponudu i dodatnim sadržajima i digitalnim servisima - podseća da su u poslednja 2 meseca pustili dva atraktivna digitalna servisa („Apollon” i „Balkan Myusic”).

„Kada sam pre 18 godina krenuo da vodim MTS - mobilnu telefoniju Srbije, ona je bila u velikom zaostatku za lokalnom konkurencijom, ali smo vrlo brzo u par godina ne samo stigli konkurenciju već i došli tad na nivo najsavremenijih svetskih operatora po broju digitalnih servisa. ”

„Potpuno sam siguran da ću u kratkom vremenskom intervalu ponovo dovesti Telekom Srbija na taj nivo, gde će drugi operatori u svetu izučavati naš primer kako smo se brzo i uspešno transformisali u novu digitalnu kompaniju okrenutu ka korisniku. „

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno