Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Obaveštenje: Ovaj tekst je stariji od 3 meseca, i može sadržati netačne ili nepotpune informacije. Za aktuelne informacije uvek proverite sajt pružaoca usluga ili drugi relevantan izvor.

Operator Supernova izmenio je ponudu svojih Super PLAN paketa u skladu sa poslovnom politikom Telekoma. Nova ponuda važi od 01.06.2022. do 31.08.2022. godine, i uključuje izmene u dostupnosti dodatnih uređaja kao i ukidanje promocije 12 meseci po 1 dinar za nove korisnike na optici.

Novi korisnici na optičkoj infrastrukturi dobijaju 12 meseci 50% popusta, a na koaksijalnoj infrastrukturi 10 meseci 50% popusta. Popust za obnovu ugovora je 1 mesec 50% popusta.

Inače, promocija 12 meseci po 1 dinar na optici već neko vreme nije bila deo osnovne ponude, ali je bila dostupna korisnicima preko agenata ekskluzivne prodaje na terenu, kao i preko Telekomovih prodajnih partnera. Sada je ova mogućnost ukinuta kroz sve prodajne kanale.

Izmena koja se sigurno neće svideti korisnicima je ukidanje besplatnih dodatnih STB uređaja. Naime, u svim paketima koji imaju uslugu televizije, korisnicima je dostupan jedan primarni Move STB uređaj, i do jednog dodatnog STB/CAM uređaja koji nema napredne mogućnosti. Izmena se odnosi i na postojeće korisnike koji do sada nisu uzeli dodatni STB/CAM.

Ono što nije izmenjeno je dodatak „4 u PLAN 4”, u okviru kojeg se mogu pridružiti mobilni brojevi sa tarifama Soko, Omorika, Morava, Zmaj, Mobilni Net i Kontrola troškova, dok je kod MTS „4 u BOX 4” moguće dodati samo tarife Omorika i Kontrola troškova.

Ponudu Super PLAN paketa možete pogledati na sajtu operatora.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Napišite komentar

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Pratite nas na Twitter

Pratite nas na Facebook

Pratite nas na Telegram

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno