TeleSrbija

KOLUMNU PIŠE

MILAN KRAGUJEVIĆ — Stručnjak za tržište telekomunikacija, IKT novinar, ljubitelj računara i umrežavanja, IT inženjer, urednik i osnivač portala TeleSrbija.

Govoreći na sednici Skupštine Srbije, poslanik DS-a Srđan Milivojević izjavio je zabrinutost u vezi sa postavljenim privremenim baznim stanicama u blizini Pionirskog parka, uoči političkog skupa u petak.

Želim da iskoristim priliku da upozorim na sve veću politizaciju telekomunikacione infrastrukture u našem društvu, i sve veće političke okršaje koji se zasnivaju na sukobima telekomunikacionih operatora. Po meni ovo predstavlja destruktivno razmišljanje.

Telekomunikaciona infrastruktura je nacionalno dobro, i u službi je svih građana korisnika nekog operatora, pružajući kvalitetne širokopojasne komunikacije putem bežičnih i fiksnih mreža.

Kao država sa izuzetnom IT industrijom, moramo biti dosledni u podržavanju svih telekomunikacionih operatora u postavljanju telekomunikacione infrastrukture, u službi svih građana, jer time povećavamo kvalitet servisa što direktno utiče na ekonomski razvoj i povećanje kvaliteta života mnogih stanovnika Srbije.

Postavljanje baznih stanica na mestima gde postoji velika koncentracija ljudi, odnosno veliki broj mobilnih terminala, predstavlja standardnu praksu koja obezbeđuje visok kvalitet usluge čak i prilikom povećane upotrebe servisa koncentrisano na manjem geografskom području.

Primena ove prakse na okupljanjima, javnim mestima, kao i na koncertima, predstavama, konferencijama, i slično, umnogome poboljšava dostupne usluge na toj lokaciji što usput olakšava posao izveštavanja medijima, pružajući im povoljan način brzog pristupa Internetu putem mobilne mreže.

Smatram da ne postoji osnova da se kritikuje postavljanje bežične telekomunikacione infrastrukture za mobilnu mrežu kao i fiksni bežični pristup Internetu, bilo na festivalima, trgovima, koncertnim binama, u pozorištima, ili na javnim skupovima. 

Kvalitetne telekomunikacije predstavljaju jako bitan faktor u današnjem hiperpovezanom svetu, i svi zajedno trebamo težiti ka poboljšanju kvaliteta i dostupnosti Internet servisa na svim lokacijama.

1
❤️
2
👍
0
😲
0
😢
0
😠
1

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

2 komentara

Marko
Podržavam kvalitetnu telekomunikacionu infrastrukturu, ali smatram da pristup njoj treba da bude isti za sve. A ne da važi pravilo da na mitingu vlasti ima signala, a da se na protestu opozicije signal gubi.
Vlada
Problem je što se postavlja samo kada vlast ima mitinge, prošlog petka mts voice ni sms nisu funkcionisali nikako dok se narod nije razredio kada je krenuo ka Kneza Miloša.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno