Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Obaveštenje: Ovaj tekst je stariji od 3 meseca, i može sadržati netačne ili nepotpune informacije. Za aktuelne informacije uvek proverite sajt pružaoca usluga ili drugi relevantan izvor.

Nakon što je portal TeleSrbija objavio tekst o SBB-ovom skandaloznom odbijanju raskida ugovora po članu 107. Zakona o elektronskim komunikacijama, gde je došlo do uskraćivanja zakonom zagarantovanog prava korisniku SBB-a, došlo je do preokreta.

Operator SBB kontaktirao je korisnika, i naknadno su ga obavestili da mu je odobren zahtev za raskid ugovora bez plaćanja naknade štete, i tom prilikom su mu uputili izvinjenje zbog previda, koji je nastupio greškom agenta.

U međuvremenu, TeleSrbija je obavestio udruženje za zaštitu potrošača "Efektiva" o situaciji koju je korisnik imao sa SBB-om. Efektiva je od SBB-a dobila izjašnjenje da je u pitanju greška agenta, kao i obećanje ovog operatora da se ovakva greška više neće ponoviti.

Pozdravljamo SBB-ovu pozitivnu reakciju na nastalu situaciju, i ispravljanje greške u cilju omogućavanja zakonom zagarantovanog prava korisniku.

Još jednom skrećemo pažnju svim korisnicima da imaju pravo na besplatan raskid ugovora sa SBB-om (i svim drugim operatorima u ovakvoj situaciji) bez obzira na aktivne promocije i ugovornu obavezu, usled jednostrane promene uslova pružanja usluga u vidu povećanja cene paketa od strane operatora. 

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Napišite komentar

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Pratite nas na Twitter

Pratite nas na Facebook

Pratite nas na Telegram

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno