TeleSrbija

Korisnici MTS usluge hibridnog Internet pristupa (korišćenjem modema koji kombinuje 4G mrežu i DSL fiksnu liniju) već mesec dana se javljaju sa žalbama da im usluga otežano funkcioniše ili uopšte ne funkcioniše.

Inače, Telekom je ukinuo hibridni pristup za nove korisnike sredinom 2021. godine, jer se usluga jako loše pokazala što se tiče samog funkcionisanja ali i ogromnog broja reklamacija koje su korisnici imali.

Međutim, dosadašnji korisnici koji su uspeli da "uhvate" vremenski period kada je Telekom davao hibridne modeme su nesmetano koristili uslugu.

Ipak, u prethodnih mesec dana javlja se sve veći broj korisnika hibridnog pristupa koji se žale na jako sporu brzinu Interneta, ili na potpuni prekid u radu usluge.

Problem se manifestuje tako što modem izgubi konekciju ka hibridnom agregacionom serveru (tzv. "HAAP"), nakon čega pristup Internetu funkcioniše samo preko bakarne parice tj. DSL konekcije. U određenim situacijama, korisnicima potpuno prestaje rad Interneta dok ne restartuju modem. 

Telekom ove reklamacije za sada ne rešava, već korisnike upućuje da pređu nazad na običan DSL, ili eventualno da raskinu ugovor.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno