Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Obaveštenje: Ovaj tekst je stariji od 3 meseca, i može sadržati netačne ili nepotpune informacije. Za aktuelne informacije uvek proverite sajt pružaoca usluga ili drugi relevantan izvor.

Ukoliko ste uz decembarski račun od MTS-a (odnosno, račun za usluge pružene u novembru, koji dospeva za plaćanje 20. decembra) dobili i stavku zatezne kamate, a niste sigurni zašto je ista naplaćena, jer ste prethodnih nekoliko računa platili na vreme - imamo objašnjenje za Vas!

Konkretno, operator MTS (Telekom Srbija) zateznu kamatu obračunava dva puta godišnje, najčešće u junu u decembru. Na taj način, operator naplaćuje konsolidovano naplaćuje zateznu kamatu dva puta godišnje, kroz mesečne račune za predmetne mesece.

Bitno je da napomenemo da se obračun zatezne kamate vrši u skladu sa zakonom, odnosno od prvog dana docnje, zaključno sa danom konačnog izmirenja neizmirenih obaveza. 

Dakle, neće Vam biti naplaćena zatezna kamata do decembra već do dana kada ste platili račun. Ali će kamata dospeti na naplatu u decembru (ili junu).

Ukoliko sumnjate u verodostojnost Telekomovog obračuna kamate, možete poslati reklamaciju na [email protected], i dobićete PDF dokument sa specifikacijom obračuna kamate, gde se vidi koje stavke su ušle u obračun zatezne kamate, i u kom periodu docnje.

Važno je napomenuti da se naplata zatezne kamate na ovaj način vrši i korisnicima koji su raskinuli ugovore sa Telekomom, tako da će Vam u tom slučaju od Telekoma stići račun na poslednju registrovanu adresu za prijem papirnih računa sa jednom stavkom zatezne kamate, za raskinute ugovore. 

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Napišite komentar

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Pratite nas na Twitter

Pratite nas na Facebook

Pratite nas na Telegram

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno