TeleSrbija

Operator JOTEL objavio je na svom sajtu vest, antidatiranu na 5. januar, u kome navode da im je "istekao Ugovor za Arena Sportski dodatni Paket kanala".

Foto: Screenshot, jotel.co.rs

Obaveštenje je antidatirano, uzimajući u obzir da 17. januara isto nije bilo dostupno na sajtu Operatora, a datirano je 5. januara. 

Dodatno, uvidom u bazu podataka Narodne banke Srbije, utvrdili smo da je JOTEL DOO u blokadi za nešto manje od 5 miliona dinara, konkretno 4.946.358,58 dinara. Ovo je stanje na dan 08.02.2023. godine u 42. danu blokade. 

Podsećamo, JOTEL je u blokadi od 28.12.2022. godine, a iznos blokade iznosio je preko 60 miliona dinara.

Iznos blokade u 41. danu blokade, odnosno juče, bio je više od duplo veći, tj. 10.838.665,62 dinara, na dan 07.02.2023. godine.

Operator JOTEL se nije obraćao svojim korisnicima sa dodatnim informacijama, a u međuvremenu su u ponudu uvrstili 9 kanala Sport Klub, Cinemania, Grand, Grand 2, kao i Lov i ribolov. 

Kompanije JOTEL DOO, United Media Sarl Luksemburg kao ni Serbia BroadBand-Srpske Kablovske mreze DOO nisu želele da daju komentar za portal TeleSrbija. 

0
❤️
1
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

4 komentara

Aca
Konacno! Steram k... i u telekom i u arenu! Nadam se da ce uskoro i NovaS.
Ivan
Nigde ne videh vest da je Telekom Srbija ukinio svim manjim operaterima Arena kanale ne samo Jotel-u. Razlog za to je 11 puta veca mesecna pretplata za iste.
Sone
Lopovi!!! I sad ne daju raskid ugovora, traze da im se plati 6 meseci promo koji su davali besplatno sad traze da se plati puna cena mesecnog racuna da bi raskinuli ugovor...
Bili
Šta je sa onima koji ne žele da gledaju SK kanale i N1 na svojim programima?

Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno