Obaveštenje: Ovaj tekst je stariji od 3 meseca, i može sadržati netačne ili nepotpune informacije. Za aktuelne informacije uvek proverite sajt pružaoca usluga ili drugi relevantan izvor.

SBB je ove nedelje okončao veliku nagradnu igru u saradnji sa brendom Hisense, i danas objavio srećne dobitnike 301. nagrade.

U okviru saopštenja na sajtu SBB-a, objavljenog sa danom zakašnjenja, operator je čestitao srećnim dobitnicima i objavio spisak dobitnika.

U okviru nagradne igre, podeljeno je 100 Hisense 43A7100F televizora, 200 Hisense Soundbar HS205 zvučnika i kao glavna nagrada 1 Hisense 65U8QF televizor.

Najveći broj dobitnika je iz Beograda (oko 150) i Novog Sada (oko 40).

„Čestitamo svim dobitnicima i želimo im da uživaju u vrhunskom doživljaju UEFA EURO 2020 kao sa tribina!” — SBB


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

Napišite komentar

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Prati @TeleSrbija

Sviđa mi se

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno