Operator MTS (Telekom Srbija) danas je na teritoriji Beograda i okoline pustio novi iris TV 2.0 interfejs.

Kao što smo već pisali, u sklopu postepenog selektivnog puštanja irisa 2.0, na red je došao u Beograd. Odlikuju ga brže kretanje kroz kanale, jasnije organizovan elektronski programski vodič zajedno sa opcijom "Moj TV" koja nudi pregled emisija, serija, filmova kroz jednostavan meni.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

1 komentar

  1. Bogoljub Popović
    Ima detalja u kojima ovaj novi Iris interfejs dosta podseća na SBB-ov EON, Ali ovo ipak nije samo još jedna od Android aplikacija kojoj je neophodan android set top box. Radi i na starijim uređajima gde se "ispod haube" krije Linux OS. A ta vizuelna sličnost sa EON-om je verovatno napravljena zbog onih koji su nekada bili SBB korisnici, pa sada promenili operatera. Ipak je u poređenju sa EON interfejsom Iris 2.0 prilično bleda kopija.

Napišite komentar

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Autor Aleksa Rodić

Aleksa je entuzijasta za tehnologije, humanitarac i biciklista. Na portalu TeleSrbija sarađuje kao tekstopisac i urednik.


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Pratite nas na Twitter

Pratite nas na Facebook

Pratite nas na Telegram

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno