Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

U vezi sa Yettel-ovom praksom Direct Operator Billing (DOB/DCB) za koju mnogi korisnici smatraju da predstavlja vrstu prevare, nakon objavljivanja teksta o prijavi "u dva klika", obavestili smo Ministarstvo kao i RATEL.

Od RATEL-a smo dobili odgovor koji prenosimo u celosti.

Poštovani,

Zahvaljujemo se na obaveštenju u kojem ste ukazali na slučaj potencijalne prevare i nepoštovanja Pravilnika o obavezama operatora usluga sa dodatom vrednošću (VAS).

Razumeli smo celokupnu problematiku i eventualnu obmanjujuću praksu koja se ogleda u nepostupanju u skladu sa zakonskim odredbama, nepravilnom oglašanju usluge, neovlašćenom prosleđivanju telefonskog broja i propustima kod verifikacije saglasnosti prilikom otpočinjanja odnosno otkazivanja usluge.

S tim u vezi, detaljno ćemo analizirati i proveriti opisanu situaciju kod navednih operatora i obavestićemo Vas o preduzetim merama i aktivnostima u svrhu sprečavanja dalje prakse ovakvih i sličnih pojava u budućnosti.

Srdačan pozdrav,

RATEL

Ovim putem zahvaljujemo RATEL-u na otvorenoj komunikaciji i zalaganju za prava krajnih korisnika - potrošača!

Nastavićemo da izveštavamo na ovu temu kako se dalje bude razvijala.

2
❤️
4
👍
1
😲
0
😢
0
😠
0

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Napišite komentar

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Pratite nas na Twitter

Pratite nas na Facebook

Pratite nas na Telegram

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno