TeleSrbija

„United Media: Rekordna gledanost utakmice na Nova S”

U večernjim satima u sredu, 24.03.2021., došlo je do „kolapsa” internet saobraćaja između domaćih Internet provajdera, pre svega download saobraćaj od SBB-a, kao i generalni saobraćaj koji prolazi kroz centralnu tačku međupovezivanja SOX (Serbian Open eXchange).

Došlo je do simultantnog velikog skoka saobraćaja, nesumnjivo izazvanog prenosom utakmice između reprezentacije Srbije i Irske, od strane korisnika SBB-ovog „EON van mreže” servisa.

Usled ogromne količine saobraćaja, došlo je do degradacije servisa i pada protoka između Telekom Srbija i SBB, Telenor, Vip mobile kao i manjih operatora kao što su United Internet, Mainstream itd., u jednom trenutku na manje od 10% od očekivanog kapaciteta, ispod 50 Mbps u download smeru, dok je upload smer očuvan.

Rezidencijalni korisnici usluga Telekoma primetili su degradaciju servisa koja je nekima onemogućila korišćenje EON servisa i znatno usporila pristup drugim servisima putem ruta koje prolaze kroz SOX.

Ovaj tzv. „SBB-efekat” se manifestuje već duži vremenski period, kad god postoji masovna istovremena potražnja za ekskluzivnim sadržajem kanala United Media, što dovodi do degradacije protoka usled izuzetne asimetričnosti samih zahteva i protoka.

Podsećamo, većina operatora u Srbiji koristi SOX kao tačku međusobnog povezivanja, tzv. peering-a, usled čega većina saobraćaja u Srbiji između operatora prolazi kroz SOX. Kada dođe do zagušenja same centralne mreže može uslediti degradacija i kod drugih operatora, na primer veza između Telenor-a i United Internet, što nema nikakve veze sa SBB-om i EON servisom.

Degradacija je otpočela oko 21h 24.03.2021., i trajala je u prekidima do 23h. Tokom trajanja događaja, degradacija nije bila evidentna kod operatora koji nisu SBB, a imaju direktnu međukonekciju izvan IXP (tačke međupovezivanja, Internet eXchange Point). Već posle ponoći 25.03. stanje je normalizovano i došlo je do povratka uobičajenog kapaciteta mreže, dok se sama količina saobraćaja normalizovala na planirane vrednosti.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno