Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Obaveštenje: Ovaj tekst je stariji od 3 meseca, i može sadržati netačne ili nepotpune informacije. Za aktuelne informacije uvek proverite sajt pružaoca usluga ili drugi relevantan izvor.

Nakon jučerašnjeg povećanja cena usluga za nove i postojeće korisnike, koje je najavio mobilni operator Telenor, izuzetan broj korisnika se obratio operatoru preko različitih kanala komunikacije sa izjašnjenjem da žele da raskinu ugovor i broj prenesu u drugu mrežu.

Kako je predviđeno Zakonom o elektronskim komunikacijama, u slučaju da operator bitno izmeni uslove pružanja telekomunikacionih ugovora, korisniku je omogućeno da ugovor raskine bez obaveze da operatoru nadoknadi štetu zbog prevremenog raskida ugovora.

I ako je Telenor u ime transparentnosti korisnike obavestio SMS porukom o povećanju cena, sa linkom ka svom sajtu, i u jednom od PDF dokumenata na sajtu na dnu poslednje strane naveo pravo korisnika da ugovor raskine, operator je na korisnike postavio ograničenje u vidu tvrdnje da će broj izgubiti ako raskinu ugovor.

„Obaveštavamo vas da, ukoliko niste saglasni sa ovom promenom, u skladu sa članom 107 Zakona o elektronskim komunikacijama, imate mogućnost da raskinete pretplatnički ugovor bez obaveze plaćanja troškova u vezi sa raskidom. To možete uraditi zaključno sa 8. decembrom 2021. godine u bilo kojoj Telenor prodavnici. ”

U jednom slučaju je Denis, agent podrške Telenora na Tviteru, korisnika obavestio da „u slučaju raskida usled nezadovoljstva zbog navedene promene, nije moguće zadržati broj.

@TelenorSrbija: U slučaju raskida usled nezadovoljstva zbog navedene promene, nije moguće zadržati broj. ~Denis

Predsednik Udruženja potrošača „Efektiva”, Dejan Gavrilović, je u intervjuu za portal Biznis.rs približio određene okolnosti u vezi sa ovim slučajem i ukazao na nezakonitost operatorovog uslovljavanja kada je u pitanju raskid ugovora uz prenos broja ili prelazak na prepaid.

„To nije tačno, brojevi će moći da se prenesu ili u drugi paket, ko ostaje u Telenoru, ili kod drugog operatora ko želi da promeni, i tu nema nikakve dileme”, navodi Gavrilović.

Povodom samog slučaja koji se javio, odnosno konkretnog povećanja cena usluga koje je Telenor najavio za 9. decembar 2021. godine, izjavio je da „ovakav slučaj povećanja cena nije novost, prošle godine je jedan od kablovskih operatora povećao cene. ”

„Prema rešenju Ministarstva trgovine i RATEL-a potrošači u ovakvim slučajevima imaju pravo na raskid ugovora bez plaćanja ikakvih penala i bez bilo kakve štete koja bi im bila pričinjena”, dodao je on.

„Građani koji su potpisali ugovore sa minimalnim periodom trajanja od 12 ili 24 meseca, a nisu uzeli nikakav uređaj moći će da raskinu ugovor bez ikakvih penala. Oni koji su uzeli uređaj biće dužni da ga ili isplate do kraja, po ceni koja je navedena u ugovoru, ili da ga vrate nazad. Mi ćemo savetovati potrošače da vrate urađaje nazad pošto Telenor inicira raskid ugovora, odnosno želi sebi da pribavi korist na štetu potrošača. Potrošač svakako ima pravo da vrati uređaj, pa neka mobilni operator vidi šta će sa tolikim brojem polovnih uređaja”

Povodom tvrdnji koje se pojavljuju u javnosti da korisnici, koji su u Telenoru uz postpaid ugovor uzeli i mobilni uređaj na rate preko namenskog kredita za uređaj Mobi banke, neće moći da raskinu ugovor u Telenoru bez isplate preostalih rata za kredit Mobi banke, Dejan je pojasnio da „to nije tačno, jer u tom slučaju imamo trgovinu između tri učesnika. ”

Kako navodi, „Banka je odobrila kredit za kupovinu mobilnog telefona, on je isplaćen na račun Telenora, koji je dobio sav novac i ne može da uslovljava potrošača da izmiri kredit banci. Građani će jednostavno moći da raskinu ugovor, a da nastave i dalje da plaćaju rate Mobi banci. ”

Gavrilović za portal Biznis.rs najavljuje da će „[Efektiva] i dalje nastaviti da se bavi ovim pitanjem” kao i da će „narednih dana udruženje izaći sa preciznim uputstvom sa zakonskim odredbama u kojima će potrošačima sve biti jasno. ”

Za kraj, on je ocenio da je „ovo povećanje cena usluga nefer potez prema korisnicima” kao i da će „u narednom periodu pokušati da i kroz sudske sporove dokažu da trgovac, u ovom slučaju Telenor, nije imao pravo da poveća cenu. ”

„Prihvatljivije bi bilo da su, recimo, doneli novi cenovnik za nove korisnike, a da za postojeće ostanu iste cene, pa kada istekne ugovor da se onda primenje nova tarifa, ili potpisuje nov ugovor sa novim cenovnicima. Iako svaki trgovac ima pravo da uradi tako nešto, verujem da će se preko sudskih sporova tražiti utvrđivanje činjenica da li je uopšte operator imao pravo da na taj način menja cene”, navodi on.


Ovaj tekst sadrži delove koji su preuzeti iz teksta objavljenog na portalu Biznis.rs, čiji je autor Marija Jovanović. Sadržaj je reprodukovan u skladu sa čl. 3 Uslova korišćenja portala.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!

Napišite komentar

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.

Mrziš reklame? Pretplati se na naš Patreon!


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Pratite nas na Twitter

Pratite nas na Facebook

Pratite nas na Telegram

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno