Objavljena je dopuna u vezi sa ovim tekstom, pročitajte na ovom linku!

Nakon što smo sinoć objavili tekst o tome kako je United Cloud blokirao gledanje kanala United Media na nalozima u mreži korisnicima Yettel Hiperneta kao i Orion telekoma, dobili smo informaciju da pristup EON-u nije blokiran ni blizu svim korisnicima Oriona, već određenom delu.

Proverama smo utvrdili da je zahvaćen ASN AS52116, koji pripada preduzeću Orion Telekom Tim d.o.o., dok na ASN-u AS9125 (koji pripada Orion Telekom d.o.o.) kanali rade bez problema. 

Inače, podsećamo da su United Media kanali inicijalno bili blokirani na Orion Telekomu do trenutka kada su United Media i Orion Telekom sklopili ugovor o reemitovanju kanala N1, konkretno 31.03.2020. godine.

Nakon što su Orion i United Media dogovorili reemitovanje kanala N1, United Cloud je ukinuo geoblocking restrikcije za United Media kanale na EON nalozima "u mreži" za korisnike Orion Telekoma.

Ipak, juče je očigledno došlo do neke greške, jer je United Cloud blokirao samo jedan manji deo korisnika Orion Telekoma, kojima se dodeljuju IP adrese u vlasništvu Orion Telekom Tim d.o.o.

Inače, Orion Telekom posluje kao 4 privredna društva u Srbiji, konkretno Orion Telekom d.o.o., Orion Telekom Tim d.o.o., Orion Telekom Infrastruktura d.o.o. i Orion Telekom WiFi d.o.o. Nejasno je čemu služe ta odvojena privredna društva pošto se njihovi ASN-ovi naizmenično koriste širom objedinjene mreže Orion telekoma, ali očigledno da je ta razlika napravila problem United Cloud-u prilikom unosa novih bloklisti.

U skladu sa dobrom poslovnom praksom i pozitivnom odnosu sa javnošću a posebno operatorima, portal TeleSrbija je operatoru Orion Telekom - na zahtev - pružio detaljne informacije o obuhvaćenim korisnicima kojima ne funkcioniše EON sa nalozima "u mreži", kako bi operator mogao da reaguje na situaciju.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Napišite komentar

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Autor Milan Kragujević

Milan je programer, entuzijasta za nove tehnologije, telekomunikacije, ekonomiju, računarski softver i razvoj mreža. Pokrenuo je portal TeleSrbija u decembru 2020. godine sa ciljem da unapredi informisanost korisnika IKT usluga u Srbiji, i da sa javnošću podeli svoj entuzijazam i znanje o telekomunikacijama.


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Pratite nas na Twitter

Pratite nas na Facebook

Pratite nas na Telegram

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno