TeleSrbija

SBB je svoju ponudu za sve nove i postojeće korisnike obogatio dodavanjem popularnog dečjeg TV kanala Da Vinci Kids, kao i dodavanjem Da Vinci Kids kataloga u Video klub u okviru EON Kids aplikacije.

Da Vinci Kids je najpoznatiji po svojim nagrađivanim emisijama o nauci i tehnologiji i inspirativnim igricama koje deci i njihovim roditeljima donose sve lepote učenja.

Uz navedeno, korisnicima EON Full Duo, EON Full, EON Premium Duo i EON Premium paketa na raspolaganju je besplatan pristup Da Vinci Kids aplikaciji, koju mogu da aktiviraju preko Moj SBB portala.

Aplikacija omogućava roditeljima da sa svojom decom uživaju u inovativnom edukativnom sadržaju na bilo kom uređaju, dostupnom na preko 20 jezika, prilagođenom uzrastu od preko 6 godina.

Sadržaji decu podstiču na razmišljanje i kreativnost, a odobreni su od strane učitelja u skladu sa međunarodno priznatim nastavnim planovima.

TV kanal Da Vinci Kids dostupan je na poziciji 177 već od osnovnog paketa za korisnike svih EON, EON Duo i EON TV paketa.

Vest možete pročitati na sajtu operatora.

0
❤️
0
👍
0
😲
0
😢
0
😠
0

Komentari

Budite uljudni kada komentarišete. Razmislite pre nego što pišete, ne šaljite SPAM, ne bavite se samopromocijom ili promovisanjem drugih, ne maltretirajte, ne uznemiravajte i ne nanosite štetu bilo kome. Molimo pročitajte Pravilnik komentarisanja pre nego što pošaljete komentar. Komentari su podložni moderaciji.

Nema komentara


Ovaj tekst je objavljen pre nego što je portal TeleSrbija registrovan kao elektronski medij u skladu sa Zakonom o javnom informisanju i medijima.

VAŽNO! Mišljenja iznesena u tekstu ne moraju nužno predstavljati mišljenja TeleSrbija, urednika i/ili povezanih entiteta. Nijedna informacija koju pruža TeleSrbija ne može se smatrati pravnim savetom, savetom za investicije, zvaničnim saopštenjem ili tumačenjem, niti se treba koristiti u svrhe donošenja odluka. I ako težimo ka tome da detaljno istražimo celokupnu materiju i objektivno predstavimo sve činjenice, informacije na portalu pružamo bez ikakve garancije, uključujući i implicitne garancije, do mere dopuštene zakonom. Osim ukoliko nije drugačije naznačeno, ovaj tekst nije sponzorisan niti odobren od strane bilo koje kompanije, niti TeleSrbija tvrdi asocijaciju sa bilo kojim entitetom spomenutim u tekstu. Svi logotipi, grafički elementi, zaštitni žigovi, itd., su upotrebljeni u svrhe koje su dopuštene Zakonom.

×

Sviđa Vam se tekst?

Ukoliko želite da budete u toku sa aktuelnostima vezanim za telekomunikacione usluge u Srbiji — popusti, posebne promocije, recenzije mobilnih uređaja, savet i trikovi — možete da nas zapratite na društvenim mrežama:

Twitter nalog

Facebook stranica

Instagram profil

Telegram kanal

Mastodon nalog

Threads nalog

×

Šta mislite o nama?

Na skali od 1 do 7 ocenite koliko je verovatno da biste kolegama, prijateljima, poznanicima, itd., preporučili neki od sadržaja sa portala TeleSrbija?

Nimalo verovatno
Neutralno
Veoma verovatno